VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Klampiarstvo; Zámočníctvo; Kalkulácie stavieb; Prenájom hnuteľných vecí; Sprostredkovateľská činnosť; Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby; Vykonávanie tepelných, hlukových, strešných, chladiarenských izolácií a hydroizolácií; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Alebo za účelom jeho predaja iným prevázkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie priemyselných ...

Geodetické a kartografické práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu s prístrojovou technikou

Kovovýroba Činnosť stavbyvedúceho; Prenájom hnuteľných vecí; Činnosť stavebného dozoru; Reklamné a marketingové služby; Výroba a montáž oceľových konštrukcií Montáž a servis technologických zariadení Opravy a montáž zariadení v jadrovej energetike; Montáž,opravy,rekonštrukcie tlakových zariadení v rozs.opráv Výroba, opravy, rekonštrukcie ...