Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Alebo za účelom jeho predaja iným prevázkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie priemyselných ...

Geodetické a kartografické práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu s prístrojovou technikou