VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
TRANS-REGION-STAV s.r.o. Stavební práce Chomutov
TRANS-REGION-STAV s.r.o. je stavební, přepravní a obchodní společnost. Naše služby: - provádění staveb na klíč v oblasti občanského, průmyslového a vodního stavitelství - rekonstrukce objektů včetně PSV - sanace betonových konstrukcí, nátěry betonových a ocelových konstrukcí, suché a mokré torkrety - rekonstrukce průmyslových i občanských ...
Vodohospodářské stavby, zkráceně VHS, je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v severozápadních Čechách. Naše společnost je na trhu již od roku 1953, díky tomu má již mnohaletou praxi. Stavby: - vodohospodářské - pozemní - dopravní (silnice, dálnice, mosty, křižovatky, chodníky, parkoviště) - průmyslové - inženýrské Inženýrské ...

Naše služby: - provádění a odstraňování pozemních i vodohospodářských staveb, vodovodů, kanalizace, plynovodů a inženýrských sítí.

Projekce, realizace: - vodohospodářské stavby - kompletní výstavba vodovodů a kanalizací, ORL, - odlučovače, retenční nádrže - výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod, úpraven vod a nádrží - rozpočty sítí - geodetické práce - tryskové injektáže - záporové a štětové stěny - realizace inženýrských sítí a další práce.

Činnost - údržba zeleně, sekání trávy - údržba vodních toků, úpravy nádrží koryt - zemní práce - sanance - malířské a natěračské práce - úklidové služby.

Činnost: - sanace ekologických zátěží - bezvýkopové opravy potrubí - odbahňování rybníků - čištění kanalizací, lapolů - výstavba, oprava vodohospodářských objektů

Výroba a montáž - čistírny odpadních vod - úpravny pitných a průmyslových vod Inženýrská činnost - pro vodohospodářské stavby

Inženýrská činnost v oboru: - hydrotechnika - hydroenergetika - hydraulika. Oceňování nemovitostí.

Projektování a realizace: - vodohospodářské a pozemní stavby - inženýrské služby

Nabídka služeb: - generální dodávky pozemních a vodohospodářských staveb - výroba výplní - výstavba a servis čerpacích stanic PHM - výroba ocelových nádrží

Provádíme: - železniční, silniční stavby - pozemní, průmyslové a inženýrské stavby - vodohospodářské stavby - svařování kolejnic - projekční a geodetická činnost - železniční nákladní doprava

KLEINER s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě. Zajišťujeme: - pozemní stavby - zkoušení a diagnostika staveb - vodohospodářské stavby - specializace stavby zdravotně-technické - technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika, elektrotechnická zařízení - měření objemové aktivity radonu.

Stavební činnost, výstavba: - vodohospodářské stavby - zemní a výkopové práce

Pokládka zámkové dlažby. Úpravy a rekonstrukce vodních toků. Zahradnické úpravy.

Stavební činnost: - zemní práce velkého rozsahu - inženýrské stavby a ekologické stavby - rodinné domy na klíč - vodohospodářské stavby - průmyslové stavby

Stavební činnost, výstavba: - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - rekonstrukce - revitalizace vodních toků - veškeré stavební a zemní práce - komunikace

Stavební činnost, rekonstrukce a opravy vodohospodářských staveb, mostních konstrukcí - speciální zakládání piloty, mikropiloty, zemní kotvy, štětové stěny, bednění - sanace betonových konstrukcí a skalních masivů - statické zajištění stavebních objektů - protihlukové stěny - rekonstrukce a opravy vodohospodářských staveb - projekční ...

Práce: - specializované stavební (sanace) - projektová činnost - pronájem strojů a vlastních nemovitostí.

Projekce, inženýrská činnost, dodávka technologií vodohospodářských staveb a bezvýkopové technologie.

Projekce, technické studie: - vodohospodářské stavby - čerpací stanice - vodovody, vodojemy - čistírny odpadních vod - malé vodní nádrže - protipovodňová opatření

Stavební činnost - generální dodávky pozemních i vodohospodářských staveb - průmyslové stavby - výstavba rodinných domů.

Činnost: - technická rekultivace - výstavba obslužných komunikací - revitalizaci vodních toků a nádrží - terénní úpravy a péče o zeleň

Stavební práce - výstavba domů - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - rekonstrukce budov - demolice a zemní práce - zateplování objektů - pronájem lešení.

Stavební práce, projekce, výstavba: - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní komunikace - zateplování budov - pokládka zámkové dlažby - zemní práce