Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Skladovanie Zámočníctvo Realitná agentúra Zváračské práce Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Prenájom stavebných strojov Prípravné práce pre stavbu Výroba nábytku a zariadení Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Nákup a predaj ...

Prípravné práce pre stavbu Vykonávanie dopravných stavieb Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Vodné stavby (riečné, pobrežné, hradenie bystrín/ Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kopanie studní Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...