Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Prípravné práce pre stavbu Vykonávanie dopravných stavieb Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Vodné stavby (riečné, pobrežné, hradenie bystrín/ Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kopanie studní Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...