Kominické práce jsou nezbytné pro udržování dobrého stavu komínů. Zahrnují revize spalinových cest, jejich čištění a celkové kontroly komínů. Rozsáhlejší služby zahrnují i technické návrhy komínů, rekonstrukce průduchů, vložkování a montáže systémů.

Kominictví, služby: - čištění komínů - revize spalinových cest - oprava a vložkování komínů - stavby komínů

Služby: -vložkování komínů na tuhá, kapalná, plynná paliva.

Čištění a kontroly spalinových cest Revize ke kolaudačnímu řízení Vložkování komínů Poradenství

Kominické práce: -čištění komínů a spotřebičů paliv -vložkování komínů na plyn, tuhá paliva a olej -autorizované měření emisí -opravy komínů -stavby nových komínů BLK a SCHIEDEL -revize ke kolaudaci -poradenství.