Revize plynových kotlů, rozvodů a přípojek patří do velké skupiny plynárenských prací. Dále je možné využít seřízení plynového kotle a topidel, vyhledávání úniků plynu a jejich zamezení, instalace plynovodních systémů nebo revize plynových zařízení.

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom ...

Omietkárske práce Zváračské práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Kancelárske a sekretárske služby Obkladačské a podlahárske práce Výroba výrobkov z papiera a plastov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba nožiarskeho ...

Maliarstvo Stolárstvo Sklenárstvo Kúrenárstvo Zámočníctvo Správa, prevádzka a údržba bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré nadobudli podľa osobitných predpisov, spoločných častí a spoločných zariadení domu a zabezpečovanie plnení poskytovaní ktorých je spojené s ich užívaním Zváračské práce Natieračské ...

Marketing a management Montáž sadrokartónu Montáž vzduchotechniky Podnikateľské poradenstvo Maliarske a natieračské práce Zváračské a paličské práce Omietkárske a podlahárske práce Výroba drobných výrobkov z dreva Inžinierska činnosť v strojárstve Výroba a montáž strojov a zariadení Kovoobrábačské a nástrojárske práce Výroba kovových ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Montáž slnečných kolektorov Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Montáž a údržba plynových zariadení Práce vykonávané strojnými mechanizmami Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a ...

Marketing Skladovanie Reklamné služby Upratovacie práce Kúrenárske práce Zváračské práce Zámočnícke práce Čalúnnické práce Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Vodoinštalačné práce Vydavateľská činnosť Pranie a žehlenie prádla Pracovná zdravotná služba Zimná údržba komunikácií Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a ...

Ambulantný predaj Upratovacie práce Tvorba www stránok Zásielkový predaj Komisionálny predaj Leasingová činnosť Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Oprava a servis mobilných telefónov Faktoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok Výroba, predaj a servis registračných pokladní Predaj nápojov na priamu ...

Reklamné činnosti Výroba chladiacich zariadení Výkon činnosti stavbyvedúceho Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV.trieda Ab2 - tlakové nádoby stabilné III.trieda Bb1 - tlakové nádoby stabilné II.trieda Bb2 - tlakové nádoby stabilné I.trieda Bd1 ...

Zámočníctvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Inžinierska činnosť, dodávateľsko-montážna činnosť Vnútorné inštalácie vodovodov, kanalizácií a ústredného kú- renia-bez zásahu do elektrických častí Nákup a predaj - stavebný materiál,inštalačný materiál,stroje a ...

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu zariadenia na : - Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa - Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW Odberné plynové zariadenia v budovách s médiom: zemný plyn Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Maliarske a natieračské ...

Obkladanie stien Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Inštalatérske a kúrenárske práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kompletačné a dokončovacie práce ...

Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Zámočnícke a zváračské práce Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž a servis vzduchotechnických zariadení a rozvodov bez zásahu do elektrických častí

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

Výkopové práce Upratovacie práce Výroba suvenírov Lešenárske práce Zváračské práce Výroba hier a hračiek Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Prenájom nehnuteľností Čistenie fasád a pomníkov Maliarstvo a natieračské práce Búracie práce vykonávané ručne Požičiavanie športových potrieb Poskytovanie ...

Agroturistika Vodoinštaláter Kúrenárske práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Jednoduchá drevárska výroba Sprostredkovateľská činnosť Zvaračské a paličské práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Prevádzkovanie ...

Murárstvo Sklenárstvo Parketárstvo Inštalatérstvo Klampiarstvo - izolácia striech maliarske a natieračské práce Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

Kúrenárske práce Prenájom motorových vozidiel Maloobchod - plynové spotrebiče Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod - plynové spotrebiče Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kováčske, zámočnícke a zváračské práce Prípravne práce pre stavbu, demolácie a zemné práce Maloobchod mimo riadnej ...

Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Inštalácia a opravy ústredného kúrenia Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Montáž vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu NTL a STL plynovody a prípojky, plynovody v budovách a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním do výkonu 50 kW. Médium : zemný plyn. Opravy ...

Činnosť vodohospodára Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu : - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov Opravy vyhradených technických zariadení tlakových ...

Finančný leasing Reklamné činnosti Plynoinštalatérstvo Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a služieb Projektovanie elektrických zariadení Prekladateľské a tlmočnícke služby Výroba konfekčného textilného tovaru Maloobchod v ...

Betonárske práce Zváračské práce Výkopové a zemné práce Drevovýroba - neremeselná Maloobchod v rozsahu voľných živností Montáž a osadenie sociálnych zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Osadzovanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Montáž meracej a regulačnej techniky Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Inštalácie elektrických strojov a prístrojov Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení Inštalácie, opravy a výroba ústredného kúrenia a vetrania Klampiarstvo, vykonávanie tepelných izolácií a vodoinštalatérstvo Nákup a predaj priemyselného tovaru, ...

Zemné práce Búracie práce Armovačské práce Kúrenárske práce Lešenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie obchodu Maliarstvo a natieračské práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na ...