Revize plynových kotlů, rozvodů a přípojek patří do velké skupiny plynárenských prací. Dále je možné využít seřízení plynového kotle a topidel, vyhledávání úniků plynu a jejich zamezení, instalace plynovodních systémů nebo revize plynových zařízení.

Vodoinštalatérstvo Výroba zamkovej dlažby Zemné, výkopové práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba jednoduchých betonárskych výrobkov Izolácie stavebných konštrukcií proti vlhkosti Sprostredkovateľské služby v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce ...

Omietkárske práce Zatepľovanie budov Maliarske a natieračské práce Stavebné izolácie proti vlhosti Sprostredkovanie obchodu a služieb Interiérové úpravy sadrokartónom Montáž a demontáž okien a dverí Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Výroba ...

Oprava spotrebnej elektroniky Oprava elektrických spotrebičov Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo Výroba jednoduchých kovových výrobkov Montáž a servis meracej, regulačnej a automatizačnej techniky

Zámočníctvo Obkladanie stien Paličské práce Preklad nákladov Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Spracovanie údajov Zváračské práce Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Jednoduchá kovovýroba Jednoduchá drevovýroba Skladovanie a ...

Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so ...

Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových. Oprava vyhradených ...

Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace Ostatní kompletační a dokončovací práce Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Prieskum trhu Montáž káblových rozvodov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania Veľkoobchod: s poľnohospodárskymi základnými produktami, s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, s tovarom pre domácnosť, s textilom, s odevmi a obuvou, s elektrickými prístrojmi ...

Demolácia a zemné práce Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj stavebného a hutného materiálu Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre tieto stavby Činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby - vodovod, kanalizácia Činnosť stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby - zdravotno - ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

Výkopové a zemné práce Diagnostika a opravy kanalizačných potrubí Mechanické čistenie a prebíjanie odpadového potrubia a kanalizácie

Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Dokončovacie ...

Zváračské práce Vodoinštalačné a kúrenárske práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Oprava elektrických prístrojov pre domácnosť; Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na:-rozvod plynov s pretlakom plynu do ...

Zámočníctvo Omietkárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Prípravné práce pre stavbu Demolácie, zemné a búracie práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zahrňajúce regulačné stanice plynu a objekty s ochranným priestorom zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Spracovanie údajov Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie ...

Murárske práce Revízny technik pre odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v rozsahu: E1 - Elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre objekty triedy : A - bez nebezpečenstva výbuchu Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre ...

Zámočníctvo Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Oprava a údržba kompresorov a čerpadiel Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti Oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Ae - zvyšovanie tlaku plynu Be - zvyšovanie tlaku ...

Poradenská činnosť v energetike Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A Montáž,oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kovovýroba Zemné práce Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Maloobchod - vodoinštalačný, plynoištalačný, kurenársky,elektroinštalačný materiál, materiál na inštaláciu merania a regulácie, náhradné diely na kotly, práčky, výmenníky tepla, odstredivky, vysávače, elektrické a ručné náradie, náhradné diely na hydrauliky Montáž a opravy ústredného ...

Montáž miestnych kábelových rozvodov - družicových a televíznych staníc Oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení Výroba strojov, prístrojov a súčiastok pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu Výroba vláknin, buničín, derivátov a výrobkov na báze buničín a hydrolizátu Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky ...

Maloobchod mimo riadnej predajne - priemyselný a spotrebný tovar, hutný materiál, meracia a regulačná technika, čerpacia technika, potraviny, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava bicyklov Oprava čerpadiel Výroba kľúčov Reklamná ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Kúrenárske práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom Výroba, inštalácia, opravy chladiacích zariadení Výroba, inštalácia a opravy ...