Stavba studny není jenom o prostém vyhloubení otvoru do země. Je nutné provést další činnosti, mezi které patří práce hydrogeologa a realizace projektové dokumentace, po kterých již následuje vrtání anebo kopání studny v určitých rozměrech.

Studnařství Janeček - komplexní služby v oboru studnařství
Široké spektrum služeb v oboru studnařství, jako hledání pramenů s určením hloubky a vydatnosti, realizaci ražených studní v nesourodých podložích, vrtání studní do středně tvrdých a tvrdých podloží vrtnou soupravou, dodávku a instalaci šachet, prohlubování a čištění kopaných studní, montáž čerpadel a zemní práce pásovým minibagrem.
Studnařství Janeček - komplexní služby v oboru studnařství
Vrtání studní o průměru 150mm. - hydrogeologických průzkumných vrtů - zpracování projektové dokumentace

Studnařství. Průzkumné vrty, sondy: -vrtání studní -pažené vrty s atestem na pitnou vodu -cena za dílo je stanovena takto za každý započatý metr -v případě nesoudržných hornin se provádí vrt o průměru 178mm a přepažuje se ocelovým pažením o průměru 194mm+obsyp kačírkem -pažení se provádí ze zdravotně nezávadných trubek s ...

Průzkum: -inženýrsko-geologický -hydrogeologický. Práce: -strojní vrtání studní s délkou nad 30 metrů a vrty s délkou nad 30 metrů -geologické -svářečské -truhlářské. Kovoobrábění. Činnost: -zprostředkovatelská. Opravy, servis: -automobily, motorová vozidla.

Služby: -dodávka montáž tepelných čerpadel -vrtání studní, čerpací zkoušky -studniční šachty -ponorná čerpadla.

Provádíme: - kompletní studnařské práce - geologický průzkum - vrty pro tepelná čerpadla, piloty aj. Vrtáme: - všechy druhy hornin od žuly až po tekuté písky. Vrtání: - rotačně příklepové - rotačně přítlakové - jádrové - jádrové s průběžným propažováním. Působnost Praha a 100 km okolo ní.

Zemní vrty. Studnařské práce.

Čištění studní, rekonstrukce, výměna čerpadel, dezinfekce a další.

Vyhledávání vodního pramene Vrtání nových studní Vyhloubení šachty a přípojky Osazení skruží a potrubí Prohlubování stávajících studní Dodávky čerpadel, vodáren včetně montáže Sídlo: Mezi Mosty 1793

Provádíme: - vrtné a studnařské práce.

Služby: -hloubení a čištění studní -měření radonu -rozbor, filtrace vody.

Zajišťujeme kompletní studnařské práce. Popis činnosti: - studnařské práce - kompletní servis - motoservis - opravy silničních vozidel - auto moto - prodej palivového dřeva - metrová polena, špalíky na míru (i štípané) vč. dopravy - odbahňování rybníků a nádrží - odebírání vzorků, zajištění rozborů sedimentů dna, zajištění likvidace ...

Prodej, oprava, servis: -čerpací technika -instalatérské potřeby Oprava, údržba, čištění: -studní. Studnařské práce.

Hydrogeologická činnost. Vrtání a čištění studní. Náplň práce: - vrtané studny do skalního podloží se zárukou vydatnosti -hydrogeologická služba - vyhledání vodních zdrojů - zhotovení HG projektů - vypracování hydrogeologických posudků pro legalizaci studní.

Projektování a provádění ekologických staveb: -monitoring podzemních vod -kanalizace -vodovody -přírodní bazény bez chemie -sluneční kolektory. Dodávky na klíč: -čistírny odpadních vod. Skládky odpadů. Chemické sklady. Studny (vrtané, kopané ): -projekty -provedení -čerpací zkoušky.

Práce: -trhací a vrtací -provrty a prorážky objektů -demolice -ohňostroje -studnařské práce.

Obklady studničních skruží přírodním kamenem, výroba okrasných studní, obklady zahradních prvků

Studnařské práce: -výkop nových studní -čištění studní -oprava zařízení studní -klasické kopané studny průměr 80, 100, 150.

Zemní práce: - výkop rýh včetně uložení inženýrských sítí - výstavba kanalizací a jejich přípojek - výkopy základů, teréní úpravy, skrývka zeminy vč. odvozu - provádění protlaků - zbudování zpěvněných ploch a cest - bourání hydraulickým kladivem na minibagru. Kontejnerová doprava: - přistavení a odvoz kontejneru - likvidace suti ...

Provádíme: - studnařské práce - vrty pro tepelná čerpadla - vyhledání pramene - čištění studní.

Služby: - vyhledání vodního zdroje - průzkumné hydrogeologické vrty - zpracování projektové dokumentace - studnařství - vrtání studní, vypažení vrtů - čerpací zkouška vydatnosti vodního zdroje - zajištění studny proti vniknutí povrchové vody, odpažení vrchní vody - montáže čerpadel do vrtů - montáže domácích vodáren

Služby: -zemní vrty -vrtané studny -hydrogeolocické průzkumné vrty -vrty pro tepelná čerpadla. Další údaje k aktualizaci

Práce, vrty: -vrtání studní -čištění a vyhledání pramene -podvrty, protlaky a mikrotulneláže v běžných, ale i těch nejtvrdších horninách, kde selhávají i ty nejsilnější stroje -zemní práce kolovým rypadlem JCB 3CX -nákladní autodoprava -půjčovna mechanizace -pracujeme v celé České republice.

Služby: -strojní vrtání studní -podvrty (130-500mm), zatahování kovových pažnic systém CENTREX, TUBEX -vrty pro tepelná čerpadla od 160mm výše -inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, -podzemní sanační práce, piloty a podloží -vyhledávání a průzkum ložisek nerostů a vodních zdrojů -zemní práce pomocí strojů a ...