Stavba studny není jenom o prostém vyhloubení otvoru do země. Je nutné provést další činnosti, mezi které patří práce hydrogeologa a realizace projektové dokumentace, po kterých již následuje vrtání anebo kopání studny v určitých rozměrech.

Studnařství Janeček - komplexní služby v oboru studnařství
Široké spektrum služeb v oboru studnařství, jako hledání pramenů s určením hloubky a vydatnosti, realizaci ražených studní v nesourodých podložích, vrtání studní do středně tvrdých a tvrdých podloží vrtnou soupravou, dodávku a instalaci šachet, prohlubování a čištění kopaných studní, montáž čerpadel a zemní práce pásovým minibagrem.
Studnařství Janeček - komplexní služby v oboru studnařství
STUDNY PROVÁDÍME: - zpracování projektu hydrogeologických prací dle zákona Č. 66/2001Sb. - vyhledávání vhodného místa pro vodní zdroj - provedení vrtané studny - provedení čerpací zkoušky s vyhodnocením hydrogeologického průzkumu - projektová dokumentace stavby vodovodu - voda na klíč - montáž čepadel - poradenská a konzultační ...

Realizace: -kopané i vrtané studny, čerpací zkoušky a další práce v oborech hydrogeologie (hydrogeologický posudek a průzkum) a sanační geologie. Provádíme inženýrskogeologický průzkum a geotechnický průzkum. Projektujeme vodohospodářské stavby.

Služby: -vrtané studny -septiky a jímky -tepelná čerpadla -vodovodní přípojky.

Naše služby: Studnařské práce Měření Radonu Správa bytového fondu Stavební práce Vyhledávání prasklin Zemní práce Rozbory vod Pumpy a čerpadla

Provádíme: - studnařské práce.

Studny: - kopání, vrtání, čištění a rekonstrukce studní.

Studařství: -čištění a rekonstrukce studní -zhotovování nových studní -prohlubování již hotových studní Práce: -vodoinstalatérské -zámečnické -zemní práce minibagrem Bobcat

Služby: -vrtání studní do průměru 140mm -záruka vyhledání vody -navrtávání kopaných studní -zemní práce.

Činnost: - inženýrsko - geologické a hydrogeologické průzkumy - vyhledávání zdrojů podzemní vody - hydrodynamické zkoušky (čerpací zkoušky, zasakovací zkoušky) - odborné hydrogeologické posudky - vrtné a studnařské práce ( komplexní dodávky ) - průzkumy znečištění zemin a podzemních vod - měření radonu v půdním podloží a ve ...

Provádí: - vrtané studny - vyhledávání pramene vody - kompletace studny včetně zapojení do objektu - studny - prohlubování, čištění - anylýza vody - úprava vody - odstranění radonu z vody Provedení: - hydrogeologické posudky a projektová dokumentace pro stavební povolení - vrtané piloty Vrtné práce: - horizontální ...

Práce: -výkopové pro studně -prohlubování studny (nikoliv vrtání), čištění, desinfekce -výměny čerpadel -instalace vodáren -zajistíme opravy pump.

Studnařské práce: -vrtání studní -prohlubování studní -kopání studní -čištění studní -podvrtávání tvrdých hornin pod komunikací. Zemní práce s minibagrem.

Přípravné práce pro stavby. -řízené výplachové vrty -pokládka potrubí a kabelů metodou pluhování -svařování PE potrubí.

Vrtání, vrty: - studny - odvodňovací vrty - vrtané průtlaky - studnařské práce.

Služby: - čištění, oprava, rekonstrukce kopaných studní - prohlubování a kopání - montáž čerpací techniky - povrchové úpravy vrtů - vodovodní přípojky. Studnařské práce.

Výstavba: -kopané studny -vrtané studny -vsakovací jímky -přípojky Vyhledávání vodního zdroje.

Práce: -studnař, instalatér.

Vrtané studny pro rodinné domy, firmy, chaty. Vrty pro tepelná čerpadla Bezprašná technologie vrtání, malá vrtná souprava s dosahem až 150m. Tlakové injektáže vrtů. Individuální přístup k zákazníkovi.

Služby: -zemní práce -vrtání studní -autodoprava nákladní vnitrostátní včetně vleků.

Studny vrtané. Vyhledávání vodních zdrojů. Vrtání studní se zárukou vydatnosti, odvodňovací vrty. Studnařské práce.

Studnařské práce: - vrtání průměr 120-150 mm. Studnařství.

Služby: -dekontaminační stanice a zařízení -odhady rizik -sanace starých zátěží -informační a inženýrská činnost-odpady -legislativa odpady -měření-odpady -monitoring skládek -poradenská a projektová činnost -realizace staveb -environmentální geologie -geologický průzkum -geologické práce v oblasti hydrogeologie ...

Autodoprava: -nákladní kontejnery. Odvoz: -suť, písek, odpady. Práce: -zemní studny, piloty.

Studnařství. Práce: - vrtání, hloubení studny (vrtané studny) - odvodňovací vrty - vrtané průtlaky, protlaky mobilní vrtací soupravou - protlaky v horninách - hledání studen - zemní práce.