Antonín Šlajs - truhlářství
Truhlářství Lukáš Tapušík

Sháníte novou kuchyňskou linku nebo nový vestavěný nábytek? Truhlářská činnost zahrnuje výrobu nábytku do domácnosti na míru. Součástí služeb jsou i konzultace, poradenství, zaměření prostoru, návrh řešení, samotná výroba, dodávka domů a kompletní montáž.

- Výroba nábytku - Upratovacie práce - Zásielkový predaj - Vedenie účtovníctva - Vydavateľská činnosť - Prevádzkovanie cukrárne - Výroba výrobkov z dreva - Skladovanie a uskladňovanie - Tvorba internetových stránok - Prevádzkovanie športových zariadení - Reklamná a propagačná činnosť, marketing - Ubytovacie služby v rozsahu voľných ...

- Čistiace práce Sprostredkovanie obchodu Stavebné zámočníctvo - Obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby, služieb a dopravy Vodohospodárska činnosť, údržba vodných tokov Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ...

Upratovacie práce Závodné stravovanie Pohostinská činnosť Počítačové služby Nákup, predaj streliva Zušľachťovanie kovov Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Vnútorné stavebné práce Prenájom hnuteľných vecí Montáž káblových rozvodov Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Bezpečnostnotechnické ...

Zdravotechnika Klampiarske práce Tepelné izolácie Betónárske práce Kladenie podlahovín Vodoinštalatérstvo Pokrývačské práce Stavebné stolárstvo Manipulácia s nákladom Stavebné zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť Izolácie proti vlhkosti a vibráciám Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb ...

Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných miečnych nápojov, koktailov,vína,piva,destilátov - zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k ...

Skladovanie Kovoobrábanie Veľkoobchod a Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s chemickými výrobkami Výroba výrobkov a výliskov z plastov Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Mechanické opracovanie strojných súčiastok maloobchod s potravinami, tabakovými, ...

Vozidiel Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z dreva Sprostredkovateľská činnosť Výroba nábytku (neremeselná) Prenájom strojov, prístrojov a Požičiavanie športových potrieb Izolácie proti vlhkosti a vibráciam Výroba píliarska a impregnácia dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba kovových konštrukcií a výrobkov - ...

Výroba nábytku Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Výroba nápojov Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Preprava zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

Finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené Dodávka, montáž a spracovanie obkladov sadrokartónom Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Účtovné, ekonomické, organizačné a finančné poradenstvo Sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravnej agentúry Podnikanie v ...

Murárstvo Zámočníctvo Uskutočnenie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Práce maliarske Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie nehnuteľného majetku Prenájom hnuteľného a Oprava pracovných strojov Výroba transportného betónu Výkon činnosti stavbyvedúceho Obchodná činnosť veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, ...

Pohostinská činnosť Obchodná činnosť, veľkoobchod a recyklovanie kovového odpadu a šrotu recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Výkon činnosti stavbyvedúceho: - pozemné stavby Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok podnikanie v ...

Skladovanie Zemné a výkopové práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž a demontáž okien a dverí Nakladanie, vykladanie a dokladanie tovaru - konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) § 33 písm. a) Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja - obchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Výroba nábytku Upratovacie práce Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie cukrárne Výroba výrobkov z dreva Skladovanie a uskladňovanie Tvorba internetových stránok Prevádzkovanie športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť, marketing Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Montáž, údržba a ...