Do spektra vodárenských činností lze zařadit montáže, opravy a rekonstrukce vodoinstalací, dále opravy vodovodních řádů, instalace vodovodních baterií a bojlerů, včetně spotřebičů využívajících vodu (pračka, myčka). Samozřejmostí je pohotovostní služba.

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Montáž slnečných kolektorov Sprostredkovateľská činnosť Opravy el. strojov a prístrojov Montáž,opravy vyhradených plynových zariadení Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Mechanická montáž klimatizačnej jednotky a oprava mechanických častí klimatizačnej jednotky Kúpa tovaru za ...

Zámočnícke práce Sprostredkovateľská činnosť inštalatér - ústredné kúrenie Vodoinštalatér Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Zámočníctvo Omietkárske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Montáž sadrokartónu Oprava pracovných strojov Maliarske natieračské práce Producentská činnosť v oblasti videotvorby Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Technické služby súvisiace s produkciou videozáznamov Demolácie, búracie práce a prípravne ...

Montáž a opravy žalúzií Vykonávanie revízií plynových zariadení dodávateľským spôsobom - médium - zemný plyn Vykonávanie revízií a skúšok regulačných staníc zemného plynu do vstupného pretlaku 2 MPa, STL rozvodov zemného plynu, spotrebičov ZP do výkonu 1 MW a tlakových staníc a rozvodov Vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakové skúšky ...

Vŕtanie studní Kladenie zámkovej dlažby Kladenie potrubí mechanizmami Upratovacie a čistiace práce Maliarske a natieračské práce Výroba brán a prvkov na oplotenie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Výmena a osadzovanie ...

Finančný leasing; Plynoinštalatérstvo; Špecialista požiarnej ochrany; Služby súvisiace s databázami; Výkon činnosti stavbyvedúceho; Reklamná a propagačná činnosť; Výkon činnosti stavebného dozoru; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Výroba a montáž kovových konštrukcií; Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov; Činnosť organizačných a ...

2.Zváračské práce 1.Vodoinštalatérstvo-kurenárstvo Montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla; 3.Nákup,predaj inštalačného materiálu a priemyselného tovaru 4.Revízie a skúšky plynových zariadení v rozsahu osvedčenia IBP Nitra č.06/INA/93-R-PZ-F 5.Montáž a oprava plynových zariadení v rozsahu oprávnenia IBP Nitra ...

Revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: - tlakové nádoby stabilné A, B o najvyššom pracovnom pretlaku do 2,5 MPa s pracovnou teplotou mínus 16 st. C až plus 250 st. C Inštalatérske práce Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia Organizovanie školení v oblasti: - ...

Vedenie účtovníctva Sieťotlač, ofsetová tlač Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výroba strojov pre potravinársky priemysel Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Montáž, opravy a údržba vyhradených plynových zariadení Poradenská a expertízna činnosť v oblastiach súvisiacich s predmetmi činnosti Kúpa ...

Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie spoločenských podujatí a výstav Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na ...

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení Montáž,oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné ...

Montáž doplnkov do automobilov (s výnimkou zabezpečovacích systémov) Montáž a servis vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov do áut Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou, kancelárskou technikou a kancelárskymi potrebami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Izolatérstvo Plynoinštalatérstvo Správa bytového fondu Klampiarske práce a zámočnícke práce Vodoinštalatérske, kanalizačné a kúrenárske práce Vykonávanie montáže, opravy a revízií plynových zariadení Výroba a montáž plastových okien a dverí a výrobkov z plastov Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Montáž, oprava ...

Mechanická úprava kovov Montáž potrubných rozvodov Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Nájom a prenájom nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Marketingová činnosť a management Nájom a prenájom hnuteľných vecí Inštalácia ventilačných zariadení Výroba strojov s mechanickým pohonom Leštenie, lakovanie a ...

Parkové úpravy; Kúrenárske práce; Vodoinštalatérstvo; Ručné výkopové práce; Poskytovanie služieb mechanizmami; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Montáž automatických zavlažovacích systémov; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových KÚPA TOVARU NA ÚČELY JEHO PREDAJA INÝM PREVÁDZKOVATEĽOM ŽIVNOSTÍ (VEĽKOOBCHOD) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Stolárstvo Sklenárstvo Renovácia dverí Výroba, montáž a predaj plastových okien a dverí Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení Vodoinštalácia a montáž ústredného kúrenia bez zásahu do elektrických častí Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti

Plynoinštalatérstvo; Montáž ústredného kúrenia; Poskytovanie služieb mechanizmami; Oprava a montáž vodovodu - kanalizácie; Zemné práce a ručné výkopové práce; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia Výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostred.obchodu so stavebným, hutným a elektroinšt.mater. Montáž, oprava, údržba vyhrad. el.zariadení a bleskozvodov Montáž, opravy a ...

Betonárske práce Vykonávanie zváracích prác Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opravy vyhradených technických zariadení plynových Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Maliarske, ...

Zámočníctvo Montáž žaluzií Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Maliarstvo - natieračstvo Mechanizované zemné práce Montáž drevených obkladov Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Montáž tesnenia okien a dverí Reklamná a propagačná ...

Inštalatérske práce Plynoinštalatérstvo-montáž plynových zariadení Maloobchod a veľkoobchod s hutným,železiarskym,inštalačným materiálom a domácimi potrebami Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Prevádzkovanie športových zariadení; Vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce; Prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov; Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho ...