Sanaci staveb je nutné realizovat po živelných pohromách nebo při prosakování spodních vod. Průzkumy a následné projekty mohou dát za výsledek podřezání zdiva, injektážím, elektrofyzikálnímu vysoušení, zarážení nerezových desek nebo mikrovlnnému vysoušení.

Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. se specializuje na rekonstrukce, opravy a sanace železobetonových konstrukcí. Provádíme sanace mostů, zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami či textiliemi a jiné práce. Díky těmto činnostem vracíme narušené konstrukci původní vlastnosti a zároveň zvyšujeme ochranu před dalším poškozením.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Práce, montáž, čistění: - sanace stok - sanace podzemních prostor - hloubení šachet - ražení štol - chemické a cementové injektáže - pískování - čištění průlezných stok - provádění staveb - práce prováděné hornickým způsobem - kanalizační přípojky bezvýkopovými technologiemi - monitorování průlezných a průchodných ...

Oblast naší činnosti: - kanalizační poklopy - sanace kanalizačních objektů a trub - uliční a horské vpusti - vysokotlaké tryskání - TSSR - prostupy - přípojky - čedičové a keramické tvarovky - odvodňovací žlaby.

Firma KZS provádí údržby na stavbách - Komplexní sanace vlhkého zdiva: Strojní podřezání zdiva s vložením PE fólie Hydroizolace zarážením nerezových desek Vybourání zdiva, vložení fólie nebo asfaltového pásu a dozdění. Beztlakové i tlakové chemické injektáže a sanační omítky. Izolace spodní stavby proti vodě (fólie, ...

Sanace vlhkého zdiva. Strojní podřezávání zdiva. Plošné injektáže (impregnace). Sanační omítky. Vodotěsné omítky. Zateplování fasád pro panelové domy, rodinné domy i průmyslové objekty.

Společnost Sanace a izolace staveb s.r.o. se zabývá odstraňováním vlhkosti zdiva a hydroizolaci staveb.

Služby: - podřezání zdiva - vzduchové izolace - hydroizolační chemické sklony ve zdivu - sanační difuzní omítky - sanování

Stavební činnost: - stavby rodinných domů - zateplení budov - opravy fasád - rekonstrukce a sanace - zděná bytová jádra - stavby všech typů plotů Čištění a tryskací práce: - práce v exteriéru i interiéru - čištění přírodního i umělého kamene

Rekonstrukce staveb. - domy, chaty - byty. Sanace vlhkého zdiva. Bourání a demolice. Zámkové dlažby chodníky. Sádrokartonářské práce. Vnitřní omítky a fasády. Stavby na klíč. Půjčovna lešení HAKI.

Opláštění a střechy budov. Výroba, montáž, nátěry: - ocelové konstrukce Práce ve výškách pomocí horolezecké techniky. Sanace betonových konstrukcí. Opravy a rekonstrukce střech. Zámečnické práce. Návrhy a realizace zahrad a závlahových systémů.

Kompletní dodávka a montáž: -ploché a šikmé střechy, zatravněné střechy a dlážděné terasy -izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a radonu -ocelové konstrukce a světlíky -tepelné izolace, zateplení fasád.

Stavební a developerská činnost; zemní práce velkého rozsahu: zakladádání staveb, zajištění stavebních jam, sanace a stabilizace zemin; inženýrské sítě a komunikace vč. mostů

Služby: - hydroizolace plochých střech - izolace proti spodní a tlakové vodě - izolace balkonů - aplikace nátěrových hmot a aplikace protiplnísňových izolací - ralizace fasáních ploch a interiér Stavební činnost: - pláště plochých střech - hydroizolace střech - povrchy vnějších stěn - povrchy vnitřních stěn - izolace proti vodě a ...

Výroba, prodej: - stavební chemie, chemické materiály: - systémy v oblasti ochrany dřeva, staveb a budov včetně litých a stěrkových podlah. Návrhy, realizace: - sanační a hydroizolační práce, sanace a hydroizolace staveb: - injektáž zdiva proti vzlínající kapilární vlhkosti - utěsnění spodní stavby ze strany terénu - ...

Stavební společnost Polanský Group, a.s. má bohaté zkušenosti v oblasti zemních prací a demolic s využitím stavební mechanizace. Dále provádíme sanace kontaminovaných lokalit, drcení a třídění stavebních sutí a rovněž poskytujeme inženýrskou činnost. Hlavním polem působnosti naší firmy je tedy v Praha, Středočeský a Jihočeský kraj. Ale jsme ...

Výroba: - průmyslové podlahy (drátkobeton) - betonové potěry - anhydritové samonivelační potěry - průmyslové podlahy (drátkobeton) - betonové a anhydritové samonivelační potěry Služby: - sanace betonu a betonových konstrukcí - hydroizolace teras a balkonů - lité podlahy - dekorativní stěrky PanDOMO a Sikagard 750 DECO Prodej a ...

Sanace železobetonových konstrukcí. Výstavba, oprava a rekonstrukce staveb. Provádí statické zajištění železobetonových konstrukcí, leštění betonových podlah, realizace staveb na klíč, demoliční práce.

Stavba, výstavba, realizace, rekonstrukce: -střechy - ploché, šikmé -střešní systémy -původní vestavby: -sádrokartonové příčky, sádrokartony -palubky (palubkové). Izolace spodních staveb. -hydroizolace, izolace proti vodě. Práce: -sanační -malé zednické -klempířské: -žlaby -rýny -oplechování.

Společnost R.P.GEO s.r.o. poskytuje služby v oblasti geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie a ekologie. Touto činností se zabýváme již od roku 2010 a v rámci našich služeb provádíme např. vrtné práce, inženýrsko-geologické průzkumy. Dále vydáváme posudky či vyhodnocení geologických podmínek, nabízíme také konzultace a poradenství v těchto ...

BB building je pražská společnost zabývající se systémovým řešením a technicky vysoce výkonnými produkty, ze kterých těží architekti, projektanti a investoři. Vyvíjíme a nabízíme úsporná řešení, která jsou zaměřená na potřeby a požadavky trhu. Naše výrobky bez přestání inovujeme a dále vyvíjíme. Pro naše partnery zajišťujeme poradenství a odborný ...

Stavební firma, činnost, dodávka staveb na klíč: - vodohospodářské, dopravní, inženýrské a ekologické stavby - sanace sesuvu svahů a břehů - výstavba vodovodů a kanalizace - rekonstrukce mostu, propustu a komunikace

Dodávky na klíč, novostavby, rekonstrukce, sanace: - stavby vodohospodářské, inženýrské, průmyslové, občanské, památkově chráněné, školy, koleje, kancelářské prostory, úřady...: -základy, suterény -stropní a železobetonové konstrukce. Práce: -speciálně sanační -stříkané betony -provádění a ochrana podlah -schody ...

Služby: - pořez stromů - sanace skal - výškové práce

Stavební činnost: - podřezání zdiva - řezání betonu - autodoprava - zemní práce - půjčovna nářadí

Sanace vlhkého zdiva a budov. Sanace vlhkého zdiva se 100% zárukou a životností nad 100 let. Podřezávání libovolného zdiva s vložením vysoce kvalitních izolací, dokonalé statické zajištění po řezu. Posuzování příčin vlhnutí zdiva, návrh účinných opatření, realizace sanačních prací, celkové rekonstrukce včetně zateplení.

Služby: - ražba šachet a štol - sanace podzemí - pozemní stavební činnost - kanalizační stojky a přípojky - pozemní stavební činnost