Sanaci staveb je nutné realizovat po živelných pohromách nebo při prosakování spodních vod. Průzkumy a následné projekty mohou dát za výsledek podřezání zdiva, injektážím, elektrofyzikálnímu vysoušení, zarážení nerezových desek nebo mikrovlnnému vysoušení.

Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. se specializuje na rekonstrukce, opravy a sanace železobetonových konstrukcí. Provádíme sanace mostů, zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami či textiliemi a jiné práce. Díky těmto činnostem vracíme narušené konstrukci původní vlastnosti a zároveň zvyšujeme ochranu před dalším poškozením.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Služby: -izolace střech -protiradonové -kompletní sanace panelových budov, panelová budova, např. sanace balkonů, lodžií, střech -hydroizolace, střechy, zahradní jezírka, jezírko, balkony, terasy, terasa, balkony, balkóny -izolace proti radonu -základová izolace proti vlhkosti -speciální izolace-zateplení ...

Likvidace nebezpečných odpadů včetně geologických prací a sanací.

Hydroizolace, sanace. Dlouhodobý pronájem: -teleskopických manipulátorů MANITOU.

Stavební firma: - revitalizace zateplení panelových domů - výměna oken - zateplení a rekonstrukce střech - výškové práce - sanace balkonů.

Firma STAVIKA s.r.o. provádí stavební činnost: - RD klíč, stavby na klíč - hrubé stavby - stavby bytové a občanské, průmyslové, vodohospodářské a zemědělské - výrobní a skladovací haly - rekonstrukce objektů, bytů, domů, staveb - revitalizace - práce ve stavebnictví, výstavba, montáž - rekonstrukce bytových jader, půdní ...

Stavební společnost: - zateplování budov - rekonstrukce domů, bytů - sanace plochých střech - fasády - malířské, natěračské práce.

Stavební činnost - rekonstrukce objektů - sanace objektů - revitalizace panelových domů - zateplování budov.

Naší hlavní činností je sanace vlhkého zdiva a zateplování staveb. Dále nabízíme služby v oblasti dodatečné hydroizolace zdiva, podřezávání, chemické injektážní clony a kompletní doplňkové sanační práce.

Práce: - sanace potrubí bezvýkopovou metodou Insak, technologií založenou na principu zatažení vložky z textilního rukávce nasyceného pryskyřicí, tzv. inverzním procesem - sanace potrubí bezvýkopovou metodou UV lampami - monitorování trubních sítí TV-kamerou - lokální opravy trubních sítí kanalizačními roboty, krátkými rukávci - ...

Činnost - sanace objektů po požárech a povodních - požární ochrana a BOZP - prodej, opravy, revize hasicích přístrojů - deratizace, dezinfekce, dezinsekce - odstraňování havárií. Technická kancelář - adresa: Tovární 5751, 430 01 Chomutov.

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - bytová - rekonstrukce - nebytová - půdní nástavby a vestavby - sanace vodohospodářských staveb

Služby: - sanace železobetových objektů a vlhkého zdiva - provádění mostních a objektových dilatací - provádění těsnících zálivek modifikovanými asfalty - injektážní práce – těsnění průsaků, výplňové, silové spojení - zesilování konstrukcí pomocí CFK mateiálů a oceli - komplexní výstavba – monolity

Stavební bazar. Prodej, bazar, výkup: -stavebniny -použitý, přebytečný stavební materiál -cihly, štěrkopísek, písek -fitinky -trubky -odpadní potrubí -tvarovky -elektro, sanitární keramika -obklady, vany, okna, dveře, zárubně -nářadí, nástroje -míchačky -kotle, kotel, radiátory -motory. Služby: -odvoz, dovoz ...

Výstavba rodinných domů na klíč: - rekonstrukce bytových jader - půdní vestavby - zateplení budov - sanace vlhkého zdiva - dodávka plastových oken včetně montáže - instalace termokamer - stavební firma - výstavba RD.

Stavitelství Mergl s.r.o. provádí rekonstrukce domů, budov a objektů, výstavbu rodinných domů, rekonstrukce koupelen a bytových jader. Realizujeme také půdní vestavby, generální opravy fasád starších objektů a zateplování panelových domů. V rámci stavebních prací zajišťujeme kompletní servis jako je vyřízení stavebního povolení nebo kolaudačního ...

Produkty a služby: - sanace - hydroekologické sanace - měření emisí - personální audit - zateplování

Stavební a obchodní firma. Průmyslové izolace tepelné: - kotle - výměníkové stanice - turbíny - nádrže - potrubní rozvody. Stavební izolace: - obytné domy (zateplování obytných budov). Revitalizace panelových staveb (výměna oken, sanace balkónů), zateplené fasády. Sádrokartonové příčky a podhledy. Střešní pláště.

Činnost: - sanace a bezvýkopové opravy kanalizací, ČOV (čistička odpadních vod), opravy vodojemů, šachet - pokládka zámkové dlažby, osazování obrubníků, drobné vysprávky komunikací a stavby zahradní architektury.

Firma RB IZOL s.r.o. se specializuje na sanace vlhkého zdiva, železobetonových konstrukcí a hydroizolace aplikací jakéhokoliv hydroizolačního povlaku. Mezi naše služby patří také provádění tlakové i chemické injektáže. Sídlíme v Havířově. Sanace železobetonových konstrukcí: - betonové nádrže - železobetonové vodojemy - mostní konstrukce ...

Stavební činnost, práce: - rodinné domy - rekonstrukce - zateplování - zednické práce - sanace - obkladačské práce - sádrokartonářské práce

Služby: - zemní práce - zakládání staveb - sanace a izolace spodních staveb - výstavba komunikací - monolitické konstrukce - inženýrské sítě - nákladní autodoprava - kontejnerová doprava Prodej, dovoz: - písek - štěrk - recykláty - cement - tvárnice - uhlí, brikety, pelety

Stavební činnost: - rodinné domy - sanace - zahradní jezírka Služby: - stavební dozor

- hydroizolace staveb - izolace pod keramickým obkladem - sanace zdiva historických objektů - lité průmyslové podlahy - izolace plochých střech

- Geologická laboratoř - Sanace zemin a horninového prostředí - Úpravnické technologie a těžba - Laboratorní služby pro mineralogii a petrografii - Výroba výbrusů a rozbory hornin - Geotechnika (inženýrská geologie) a hydrogeologie - Měření radonu (Rn) - stanovení radonového indexu pozemku - Geologický a hydrogeologický vrtný průzkum - ...

Výroba: - plastové výrobky: - vstřikování plastů do hmotnosti 32g včetně výroby forem - spona k pracovnim kalhotám - plastová podložka pod dlažbu - nůž travní sekačky - stěnové průchodky pro prostupy potrubí, kabelu stěnami. Práce: - izolace proti vodě (hydroizolace) - izolace proti ropným látkám, chemikáliím - ...