Sanaci staveb je nutné realizovat po živelných pohromách nebo při prosakování spodních vod. Průzkumy a následné projekty mohou dát za výsledek podřezání zdiva, injektážím, elektrofyzikálnímu vysoušení, zarážení nerezových desek nebo mikrovlnnému vysoušení.

Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. se specializuje na rekonstrukce, opravy a sanace železobetonových konstrukcí. Provádíme sanace mostů, zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami či textiliemi a jiné práce. Díky těmto činnostem vracíme narušené konstrukci původní vlastnosti a zároveň zvyšujeme ochranu před dalším poškozením.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Naše společnost Impreg Jaroslav Raška, která sídlí v Českých Budějovicích se zabývá sanací staveb napadených biotickými škůdci. Odstraňujeme problémy způsobené destrukční činností dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub, zejména dřevomorky domácí. Práce, služby, poradenství: - sanace a chemické ošetření dřevěných konstrukcí - chemická ochrana ...

Stavební firma: -výstavba rodinných domků na klíč -zateplování budov -opravy balkónů -utěsňování betonových konstrukcí krystalizací nátěry XYPEX -sanace zdiva a betonů -dílčí stavební práce -rekonstrukce -vodotěsné izolace -půdní vestavby -bytová jádra.

Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Výroba: - průmyslové podlahy (drátkobeton) - betonové potěry - anhydritové samonivelační potěry - průmyslové podlahy (drátkobeton) - betonové a anhydritové samonivelační potěry Služby: - sanace betonu a betonových konstrukcí - hydroizolace teras a balkonů - lité podlahy - dekorativní stěrky PanDOMO a Sikagard 750 DECO Prodej a ...

Realizace staveb: -stavby na klíč -hrubé stavby -odstranění vlhkostí, plísní, vody -zpracování stavební dokumentace -rozpočty staveb -kalkulace staveb -zaměření staveb -zajištění stavebního a autorského dozoru -investorská činnost -poradenská činnost -zprostředkování nákupu nemovitostí, pozemků -patologie služeb ...

Služby: -projektová a poradenská činnost, montážní výkresy -opravy a údržba provizorních mostů -realitní činnost. Půjčovna: -lešení HAKI, EKRO -systémové bednění PORT -stěnové a stropní bednění Prodej: -brusné a řezné diamantové nástroje -distanční prvky pro ošetření betonu -prodej a aplikace stavební chemie REDROCK ...

Stavební společnost: - rekonstrukce a modernizace - sanace - kotvení - hřebíkování svahů - mikropiloty - zpevňující a těsnící injektáže - izolace-akustické, tepelné - odvlhčování zdiva injektáží. Pronájem: - ruční pěchy - AVIA s kontejnerem a hydraulickou rukou - drobná stavební mechanizace - štípačka na dřevo.

Stavební práce: -sanace vlhkého zdiva metodou podřezání -tryskání ocelových konstrukcí -drenážní a odvětrávací systémy staveb -lokální opravy průmyslových podlah -opravy hydroizolačních plášťů plochých střech -hydroizolace spodních staveb.

Řemesla, služby spojené s vlhkých zdivem.

Stavební práce: -stavba a projekty nízkoenergetických domků -ploty, kounikace, bazény -izolace -sanace betonových a zděných staveb -průmyslové podlahy -speciální stavební práce.

Stavební společnost: - pozemní stavitelství - projektová dokumentace -veškeré druhy sanací -zemní práce - tesařské práce - pokrývačské práce -odbahňování rybníků -výškové práce -dláždění koryt, komunikací -odvoz, ukládka zeminy -likvidace suti

Práce, služby: -sanace obnova potrubí bez výkopu stavební rýhy -vložkování potrubí metodami PHOENIX, CLOSEFIT, RIBLOC, RECINING -kontroly potrubí TV** kamerou Práce se provádí na těchto typech potrubí: -vodovody, plynovody, kanalizace, produktovody.

Práce: -protipožární nátěry, nástřiky. -hydroizolace. -sanace staveb. -průmyslové podlahy.

Prodej: -asfaltové střešní šindele -modifikované a oxydované asfaltové pásy. Služby: -montáže všech druhů střešních krytin -střechy -tesařské práce -klempířské práce Pz, CU, TiZn, Lindab -pokrývačské práce -opravy a rekonstrukce střech, nátěry -izolace spodních staveb -dřevoštěpkové desky OSB směrově orientované, ...

Stavební práce: -renovace a rekonstrukce fasád -vnitřní, vnější omítky -zateplení fasád -sanace soklového zdiva -ŽB monolitické konstrukce.

Stavby: -inženýring a výstavba zařízení pro zahraniční investory -inženýrské stavby včetně technické vybavenosti -průmyslové stavby, haly, sklady -bytové a občanské stavby -rodinné domy na klíč -dopravní stavby -kompletní dodávky staveb -zádlažby vnitřní i vnější -strojní pokládka -zateplování budov -zemní práce-UNC ...

Služby-řemesla: -stavební práce -stavby na klíč -rekonstrukce objektů -sanace objektů -statické zajištění objektů -štukatérské práce -zateplování budov -sádrokartony a podhledy -zemní práce -pilařská výroba -truhlářství -tesařství -zámečnictví -klempířství -autoopravna -vnitrostátní doprava.

Provádíme: -projektování a realizaci staveb -veškeré zednické a stavební práce -novostavby, přestavby a rekonstrukce bytových, občanských a průmyslových objektů -stavby rodinných domů i jejich opravy -půdní vestavby včetně zateplení podkroví -střešní krytiny všeho druhu -sanace, opravy, zateplení a nátěry fasád -dlažby a obklady ...

Práce: -ekologická likvidace autovraků, odpadů -zemní práce -odvodňování stavenišť -technická rekultivace -bourání, úklidové práce -montáž, demontáž ocelových konstrukcí -práce s jeřábem.

Práce: - stavební - kovářské - ocelové konstrukce - sanace betonových povrchů - opláštění, zateplení objektů - výškové práce - zemní práce - průmyslové objekty - montáže technologií.

Chemické a stavební materiály -AVENARIUS, SIKA: -živičné nátěrové hmoty -antikorozní nátěry -zateplovací systém AGROTHERM -přísady do betonu a malt -sanace a ochrana betonu -průmyslové podlahy -ochrana dřeva-nátěry -protipožární nátěry. Průzkum a měření vlhkosti fasád. Speciální stavební práce: -ochrana ocelových, dřevěných ...

Mikrovlnné ošetření dřeva, likvidace dřevokazného hmyzu, tesařika, červotoče, hub a plísní, dřevomorka a pod.

Beton – sanace, opravy, zesilování a ochrana betonových konstrukcí. Sanace, zesilování a ochrana – dynamicky namáhané konstrukce – mosty, dopravní objekty. Zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a tkaninami. Izolace a ochrana stavebních konstrukcí proti vodě. Osazování vpustí, odvodňovačů a kanalizačních poklopů v komunikacích. Střechy – ...

Prodej: -pěnový polystyren-standartní, fasádní, XPS, samozhášecí -zateplovací systémy pro zateplení plášťů budov -asfaltové pásy-střechy, zemní izolace, radon -tepelné a protipožární izolace ROCKWOOL -fasádní a interiérové barvy -stavební chemie -sanace objektů -kotevní technika. -vnitřní a vnější omítky.

Speciální stavební práce: -trvalé odstranění vlhkosti zdiva -podřezávání staveb -řezání a vrtání zdiva, betonu, kamene -poradenská činnost ve stavebnictví.