Sanaci staveb je nutné realizovat po živelných pohromách nebo při prosakování spodních vod. Průzkumy a následné projekty mohou dát za výsledek podřezání zdiva, injektážím, elektrofyzikálnímu vysoušení, zarážení nerezových desek nebo mikrovlnnému vysoušení.

Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. se specializuje na rekonstrukce, opravy a sanace železobetonových konstrukcí. Provádíme sanace mostů, zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami či textiliemi a jiné práce. Díky těmto činnostem vracíme narušené konstrukci původní vlastnosti a zároveň zvyšujeme ochranu před dalším poškozením.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
SEŽEV-REKO, a.s. Výstavba a rekonstrukce železnic Brno
Společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zabývá výrobou a rekonstrukcemi železnic a komunikací. Naše nabídka služeb v oblastech: - zařízení staveniště - stavby a rekonstrukce tramvajových i železničních svršků a spodků - zemní práce - sanace, odvodnění - kompletní práce na kolejovém loži a pražcovém podloží - stavba kolejí a výhybek, přejezdů, ...
Stavební firma Matyáš s.r.o. se sídlem v Ochozi u Brna v okrese Brno-venkov se již od roku 2001 zabývá komplexním a kvalitním řešení staveb. Poskytujeme veškerou činnost od projekčních prací až po kolaudaci. Zajišťujeme také prodej stavebního materiálu, ale také prodej potřebného nářadí pro stavbu a zahrádku. Také u nás najdete sortiment pro ...

Firma Hydroizolace Florus Vám nabízí tyto služby. - Izolace rovných střech modifikovanými pásy s břidličným -posypem - Zateplování střešních plášťů - Klempířské práce - Pokládka asfaltových šindelů - Izolace proti zemní vlhkosti - Zednické práce - Sanace dřevěných konstrukcí - Veškeré pokrývačské práce - Zámečnické práce - Nátěry ...

Stavební činnost, práce: - izolace střech, teras a balkonů - injektáže - opravy a zateplování objektů - podlahy Realizace, údržba: - okrasné a užitné zahrady - veřejná zeleň - zelené střechy Údržba nemovitostí

Renovace povrchů. Provádí: -tryskání ocelových konstrukcí a trubek -mobilní tryskání -povrchové úpravy -tryskání, sanace a nátěry železobetonových konstrukcí.

Stavební firma: - zakládání staveb a betonáž - zemní práce a výkopy - úpravy fasády, omítky - sanace zdiva - tesařské práce - pokrývačské práce - klempířské práce - instalatérské a topenářské práce - malířské práce - výměny oken a dveří - zasklení lodžií a balkonů

Renovace, stavba lité podlahy epoxydové, polyuretanové, epoxycementové v průmyslu i občanské výstavbě. Speciální broušené a leštěné povrchy – teracové plochy i schody, polymerbetony a plastbetony, pochozí izolace lávek a mostů. Sanace betonové konstrukce a průmyslové podlahy. Vrtání a řezání betonu, panelů, zesilování konstrukcí uhlíkovými ...

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 Hydroizolace, dodávka na klíč. Izolace proti: -radonu -zemní vlhkosti -tlakové vodě - systém Eurobent CS (bentonitové rohože). Ekologické stavby: -skládky komunálního a nebezpečného odpadu -rekultivace a sanace skládek. Hydroizolace: -(jímky a nádrže na ropné produkty, sklady ...

Hydrogeologie, hydrogeologické služby: - sanace znečištěné půdy a vody - čerpání podzemní vody - monitoring podzemních vod - výhradní dovozce výrobků pro čištění studní - CARELA. Půjčovna čerpadel. Služby: - hydrodynamické zkoušky na hydraulické parametry (čerpací a stoupací zkoušky) - sanace znečištěných podzemních vod ...

Služby: - rekonstrukce - sanace - elektrosmóza

Společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o. zabezpečuje širokou škálu stavebních prací v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství. Specializujeme se zejména na podzemní práce prováděné hornickým způsobem, sanace trhlin v betonových konstrukcích, práce k zajištění stability podzemních prostor, zajišťování stěn stavebních jam stříkaným betonem a ...

Specialista na stavební izolace, průmyslové podlahy, sanace a ochrana objektů a staveb. Pokládka, oprava, rekonstrukce: -podlahy: -nátěry -stěrky -polymerbetony -antistatické podlahy -chemicky odolné podlahy -podlahy (vodotěsné, dekorační, sportovní) -schody. Střechy a izolace: -izolace, oprava střech -izolace, ...

Sanační práce: - protivlhkostní opatření - izolace proti vodě - opravy vlhkostních defektů u starších objektů i novostaveb.

Stavební společnost: - sanace železobetonových konstrukcí - technologie stříkaných sklolaminátů - izolace plochých střech fóliemi a asfaltovými pásy - pokládka kyselinovzdorné a čedičové dlažby, lité podlahy, kompozitní technologie Polylam a Chemolam. - pozemní stavitelství.

Výškové práce horolezeckou technikou: -opravy vnějšího pláště panelových domů, lodžií a balkonů -nátěry a opravy fasád, klempířských prvků, ocelových konstrukcí fasád a reklam -vnitřní a venkovní omítky -zateplení objektů -opravy a sanace betonových konstrukcí, nádrží, balkonů včetně těsnění panelových spár -mytí oken a konstrukcí ...

Stavební firma. Komplexní řešení zakládání staveb: -zakládání staveb i ve velmi složitých podmínkách -injektážní technika -průzkum a zlepšení únosnosti základové půdy -těsnění proti podzemní vodě -těsnění přehrad -zlepšování kvality základové půdy -zajištění stavebních jam -sanace staveb -podzemní stavby -ekologická ...

Společnost Saron statika s.r.o. se specializuje na sanační statiku, vlhkost a poruchy staveb a zajištění statických havárií. Vedle toho vyvíjíme a distribuujeme nové sanační technologie a materiály využitelné při statickém zajišťování staveb. Působíme v celé České republice a na Slovensku. Statické zajištění objektů: - spínání objektů - ...

Firma VIT+ se specializuje na sanace vlhkého zdiva již přes 19 let. Provádíme všechny spolehlivé metody sanace vlhkého zdiva. Působíme po celé republice. Těžiště našich prací je na jižní Moravě. Prvním krokem bývá volba vhodné metody sanace vlhkého zdiva. Naší hlavní činností jsou sanace vlhkosti zdiva rodinných domů nebo jejich ...

Výškové práce. Stavební práce. Služby: -fasády -malba, montáž -mytí oken výškových budov -zateplení -opravy a rekonstrukce střech -opravy a rekonstrukce balkony -ochrana proti ptactvu.

Práce, montáž, čistění: - sanace stok - sanace podzemních prostor - hloubení šachet - ražení štol - chemické a cementové injektáže - pískování - čištění průlezných stok - provádění staveb - práce prováděné hornickým způsobem - kanalizační přípojky bezvýkopovými technologiemi - monitorování průlezných a průchodných ...

Služby: - podřezání zdiva - vzduchové izolace - hydroizolační chemické sklony ve zdivu - sanační difuzní omítky - sanování

Rekonstrukce staveb. - domy, chaty - byty. Sanace vlhkého zdiva. Bourání a demolice. Zámkové dlažby chodníky. Sádrokartonářské práce. Vnitřní omítky a fasády. Stavby na klíč. Půjčovna lešení HAKI.

Opláštění a střechy budov. Výroba, montáž, nátěry: - ocelové konstrukce Práce ve výškách pomocí horolezecké techniky. Sanace betonových konstrukcí. Opravy a rekonstrukce střech. Zámečnické práce. Návrhy a realizace zahrad a závlahových systémů.

Služby: - hydroizolace plochých střech - izolace proti spodní a tlakové vodě - izolace balkonů - aplikace nátěrových hmot a aplikace protiplnísňových izolací - ralizace fasáních ploch a interiér Stavební činnost: - pláště plochých střech - hydroizolace střech - povrchy vnějších stěn - povrchy vnitřních stěn - izolace proti vodě a ...

Sanace železobetonových konstrukcí. Výstavba, oprava a rekonstrukce staveb. Provádí statické zajištění železobetonových konstrukcí, leštění betonových podlah, realizace staveb na klíč, demoliční práce.