Sanaci staveb je nutné realizovat po živelných pohromách nebo při prosakování spodních vod. Průzkumy a následné projekty mohou dát za výsledek podřezání zdiva, injektážím, elektrofyzikálnímu vysoušení, zarážení nerezových desek nebo mikrovlnnému vysoušení.

Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. se specializuje na rekonstrukce, opravy a sanace železobetonových konstrukcí. Provádíme sanace mostů, zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami či textiliemi a jiné práce. Díky těmto činnostem vracíme narušené konstrukci původní vlastnosti a zároveň zvyšujeme ochranu před dalším poškozením.
Společnost REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.
Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Sedlecké doly spol. s r. o. se zabývají těžbou kaolinu, dopravou vytěžených surovin, rekultivací vytěžených území a správou těžebního i dopravního parku. Provádíme také zemní práce zejména pro stavební firmy. Sídlíme v obci Božičany, okres Karlovy Vary. Jsme součástí koncernu Sedlecký kaolín, a. s. Naše činnost: - skrývka na ložiscích ...

Specializovaná stavební činnost: - sanace zdiva - injektáže zdiva - izolace - těsnění.

Průmyslové stavebnictví - sanace vlhkého zdiva - injektáž - izolační práce - antikorozní povrchové úpravy a ochranné nátěry - sanace a ošetření betonových i železobetonových konstrukcí.

Izolace staveb: -sanace vlhkého zdiva, -dodatečné izolace spodních staveb výkopovou a bezvýkopovou technologií, -injektáže zamezující průsakům vody betonových konstrukcí, -sanace kanalizačních šachet a jímek, zpevňování zdiva.

Stavební činnost. Sanace zdiva. Hydroizolace.

Stavba, výstavba: -inženýrské sítě Práce: -sanace -čistící práce v průmyslu -likvidace a sanace azbestu a azbestové zátěže

Práce: -strojní omítky -sanace zdiva -tlakové injektáže -zateplování -renovace fasád -lití anhydritových podlah -reprofilace betonových konstrukcí

Činnost: -stavební práce -rekonstrukce -novostavby -natěračské práce -projektová činnost. Opravy fasády. Výstavba rodinných domů, pasivních domů. Zednické práce. Opravy omítek. Sanace zdiva. Opravy střech, výměny oken.

Stavební činnost: -stavební práce -zateplování -rekonstrukce a přestavby -novostavby, rodinné domy na klíč -sanace -zemní a výkopové práce -řezání asfaltu a betonu.

Stavební činnost - dopravní stavby - výstavba rodinných domů - projektová dokumentace - zateplování budov - vodoinstalční práce - topenářské práce - plynoinstalační práce - sanace - bourací práce. Pronájem stavební mechanizace. Realitní činnost, pronájem nebytových prostor.

Stavební práce: -opravy a rekonstrukce -nová výstavba staveb pro průmysl a zemědělství -sanace betonových konstrukcí -zateplené fasády -rodinné domy na klíč.

Práce: -pokrývačské. -klempířské. -výškové.

Výstavba, realizace: - novostavby rodinných domů, sruby - pozemní komunikace - asfaltové, betonové, dlážděné. Rekonstrukce: - byty, bytová jádra - zateplování menších komerčních objektů a bytových domů. Práce: - zemní a výkopové práce - nespecifikované práce prováděné dle dohody stavební mechanizací - síťování - zakládání ...

Kompletní stavební práce: -výstavba -rekonstrukce a modernizace objektů -opravy fasád -zateplování -sanace. Služby: -provozujeme autodopravu do tonáže 5t -přistavujeme a odvážíme kontejnery, likvidujeme suť -rozvážíme stavební materiál.

Stavební práce: - občanské a průmyslové stavby - demoliční práce včetně plošných odstřelů - rekonstrukce objektů, zateplení - sanační, výkopové práce - zakládání staveb - opravy komunikací a chodníku - výroba a instalace bezpečnostních prvků - dopravní značení.

Firma Jan Hauzr působí převážně v Karlovarském kraji (není ale vyloučena práce i za hranicemi našeho kraje). .Hlavní činností společnosti je povrchová úprava kovů. Provádíme předúpravu povrchů tryskáním, tlakovým i vysokotlakovým mytím vodou, dále metalizaci, sanace, nátěrové systémy, fasádní nátěry a protipožární nástřiky.