Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Činnost: - inženýrská činnost - stavební dozor - konzultační a poradenská činnost v oboru pozemní stavby.

Projekční stavební kancelář - projektové dokumentace - stavební dozor - realizace staveb - zateplování budov.

Projekční a inženýrská činnost - projektové dokumentace - stavební dozor - inženýrská činnost.

Projektová a inženýrská činnost - zaměření staveb - projekty pro stavební povolení - prováděcí dokumentace - dozory staveb - průkazy energetické náročnosti budov.

Projektová činnost Brno. Inženýrská činnost Brno. Stavební dozor Brno. Zajištění stavebního povolení. Architektura DEVELOPMENT – stavební dozor, inženýrská a projekční činnost Brno.

Činnost: - projektové práce ve stavebnictví - inženýrská činnost - stavební dozor.

Služby - projektové dokumentace - architektonické studie - technický dozor a inženýrská činnost.

Služby: - technický dozor investora - inspekce nemovitostí

Služby stavebního inspektora - technický dozor. Projekční činnost Stavby Překlady technických textů.

Služby - projektování staveb, vytápění, větrání, kanalizace - průkazy energetické náročnosti - energetické audity a posudky - dotační poradenství.

Inženýrská činnost ve výstavbě - průzkum vhodného území pro plánovanou výstavbu - stavební dozor - technický a ekonomický dozor investora.

Architektonická kancelář - design interiérů - stavební a autorský dozor.

Činnost: - řízení stavebních a developerských projektů - technický dozor investora - diagnostika staveb.

Projektová příprava staveb, poradenství, engineering: -architektonické studie a investiční záměry -územní řízení a stavební povolení vč. obstarání (vyjadřovačky) -dokumentace podle zahraničních norem ve vícejazyčném provedení (německy, anglicky, rusky). Inženýrská činnost, průzkumy, posudky: -zaměření stávajícího stavu -geodetické ...

Návrhy - tepelná čerpadla, montáž tepelná čerpadla. Stavební dozor Projekce - nízkoenergetické domy, zhotovení a kontrola rozpočtů staveb, vyřízení stavebního povolení a kolaudace, stavební poradenství.

Projektová a inženýrská činnost - vypracování projektové dokumentace - průkazy energetické náročnosti budov - stavební dozor.

Realizace - interíéry, zpracovávají - studie a projekty pro stavební povolenítechnický dozor investora. Autorizovaná architektonická kancelář.

Služby: - technický dozor stavebníka, investora - stavební projekce - inženýrská činnost - koordinátor BOZP - zpracování žádostí o dotaci

Služby - dotační poradenství - financování projektů - realizace výběrového řízení - stavební dozor a koordinátor BOZP.

Zaměření objektů Inženýrská činnost - dozory na stavbách Projekční činnost ve stavebnictví - vyřízení dokladů pro stavební povolenízpracování projektové dokumentace - novostavby (rodinné domy) - bytové stavby - občanské stavby - průmyslové stavby - rekonstrukce objektů - poradenská činnost.

Projekční činnost (pozemní stavitelství), stavební dozory, vyřizování stavebního povolení

Architektonická kancelář. Architektonické návrhy a projekty staveb Návrhy interiérů Inženýrská činnost Autorské dozory Stavební dozory

Správa, údržba a pronájem nemovitostí. Technický dozor staveb. Úklidové práce. Inženýrská činnost ve stavebnictví.

Komplexní řešení staveb: - realizace staveb - projekty staveb - developerská činnost - zděné pasivní domy. Služby: - technický dozor investora - autorský dozor - stavební dozor - developerská výstavba - projekty staveb - realizace staveb - vodo topo - zemní práce - zateplování budov - vyřízení dotace pečovatelské byty - vyřízení ...

Projektování, projektové dokumentace: - pro pozemní stavby a urbanismus (průmyslové, občanské, bytové a rodinné stavby) - pro inženýrské stavby (komunikace, parkoviště, inženýrské sítě). Statika, statické posudky. Architektura. Inženýrská činnost, technický dozor na stavbách. Investiční záměry. Provozovna: - Těšínská 1509/64, Opava.