Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Realizace - interíéry, zpracovávají - studie a projekty pro stavební povolenítechnický dozor investora. Autorizovaná architektonická kancelář.

Služby: - technický dozor stavebníka, investora - stavební projekce - inženýrská činnost - koordinátor BOZP - zpracování žádostí o dotaci

Služby - dotační poradenství - financování projektů - realizace výběrového řízení - stavební dozor a koordinátor BOZP.

Zaměření objektů Inženýrská činnost - dozory na stavbách Projekční činnost ve stavebnictví - vyřízení dokladů pro stavební povolenízpracování projektové dokumentace - novostavby (rodinné domy) - bytové stavby - občanské stavby - průmyslové stavby - rekonstrukce objektů - poradenská činnost.

Projekční činnost (pozemní stavitelství), stavební dozory, vyřizování stavebního povolení

Architektonická kancelář. Architektonické návrhy a projekty staveb Návrhy interiérů Inženýrská činnost Autorské dozory Stavební dozory

Správa, údržba a pronájem nemovitostí. Technický dozor staveb. Úklidové práce. Inženýrská činnost ve stavebnictví.

Komplexní řešení staveb: - realizace staveb - projekty staveb - developerská činnost - zděné pasivní domy. Služby: - technický dozor investora - autorský dozor - stavební dozor - developerská výstavba - projekty staveb - realizace staveb - vodo topo - zemní práce - zateplování budov - vyřízení dotace pečovatelské byty - vyřízení ...

Projektování, projektové dokumentace: - pro pozemní stavby a urbanismus (průmyslové, občanské, bytové a rodinné stavby) - pro inženýrské stavby (komunikace, parkoviště, inženýrské sítě). Statika, statické posudky. Architektura. Inženýrská činnost, technický dozor na stavbách. Investiční záměry. Provozovna: - Těšínská 1509/64, Opava.

Služby - projektová dokumentace pozemních staveb - statické posudky k projektu - tepelně technické výpočty, výpočet tepelných ztrát objektu - stavební a autorský dozor - studie.

Provádění staveb včetně oceňování a změn. Poradenská činnost ve stavebnictví a architektuře. Oceňování staveb. Stavební dozor.

- daňové poradenství - účetnictví a daně obcí a jejich příspěvkových organizací - účetnictví pro podnikatele, daňová evidence - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - stavební dozor - zpracování stavebních rozpočtů

Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Dozorování pozemních staveb

Projektová i inženýrská činnost.

Služby - 2D a 3D návrhy projekty krbů, kamen - tepelně technické výpočty topidel - odborné konzultace a autorský dozor - školení a kurzy pro obor kamnář - znalecké posudky pro oceňování nemovitostí a staveb individuálně stavěných topidel - stavby krbů či kamen od projektu až po realizaci včetně dozoru.

Předmětem činnosti STAVINS s.r.o. je projektování staveb a inženýrská činnost v investiční výstavbě (vyřizování povolení a kolaudací staveb, technický dozor stavebníka, stavební dozor, výkon supervize) prováděné vlastnímu autorizovanými inženýry. STAVINS s.r.o. je přímým nástupcem sdružení STAVINS (1994 - 2004). Hlavní náplní je inženýrská a ...

výstavba rodinných domů rekonstrukce domů spojené s úsporou energií odborné zateplování fasád a stavebních konstrukcí nízkoenergetické a pasivní rodinné domy moderní domy s inteligencí vzduchotechnika a rekuperace pro rodinné domy montáž, demontáž, pronájem lešení dozory pasivních staveb

Služby: -stavební a technický dozor, - reklamní agentura

Karel Brendl je autorizovaný technik působící jako technická výpomoc při realizaci staveb a jako stavební dozor. Poskytnu Vám: - nezávislý stavební dozor - výpomoc při technickém řešení staveb - dozor a řízení realizace staveb na zakázku - technický dozor stavebníka - poradenství při provádění vašich staveb. Působím po celém ...

Stavební projekce. Stavební a technický dozor. Zpracování rozpočtů staveb a stavebních prací.

Technická pomoc v investiční výstavbě. Poskytování technického dozoru investora. Poradenství při koupi nebo prodeji realit.

Oceňování nemovitostí, rozpočty stavebních prací, kontrola stavebních prací, znalecké posudky zdraví.

Stavební firma: - rodinné domy - haly betonové, ocelové - průmyslové stavby - stavební dozory - inženýrská činnost

TDS- technický dotor stavebníka, BOZP - koordinátor BOZP na staveništi, Projektování Realizace drobných stavebních celků - RD, Výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele stavebních prací.