Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Služby - projektování staveb - architektonické studie - stavební dozor. Realizace staveb - rekonstrukce staveb - zateplování objektů.

Koordinace - BOZP na staveništi Inženýrská činnost - dozorování staveb - stavební poradenství.

Stavební práce, firma: -novostavby domů, kancelářských a užitných budov, stavby domu na klíč -zateplení obytných budov, panelových domů -výměna starých oken -klempířské práce (okapy, parapety...) -izolace plochých střech a proti spodní vodě -izolace bazénů a jímek Rekonstrukce a opravy: -domů, panelových domů -budov poškozených ...

Služby: - příprava podkladů pro realizaci staveb - stavební dozor

Služby - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - technický dozor investora

Stavebnictví: -stavební poradenství -příprava revitalizace bytových domů -dozor na stavbě -finanční poradenství -zajištění úvěru a dotací.

Služby: - supervize staveb - management staveb - technický dozor investora - příprava a řízení stavební projektů - poradenská a konzultační činnost

Služby: -inženýrská činnost v investiční výstavbě -rozpočtování staveb -stavební dozory -projektování pozemních staveb

Služby: - stavební projekce - pasivní domy - dokumentace pro dotace Nová zelená úsporám - návrhy úsporných opatření a energetické výpočty (PENB) - autorský, technický a stavební dozor - poradenství, školení, optimalizace staveb

Služby: - stavební dozor - technický dozor staveb - rozpočty staveb - výkazy výměr.

Společnost N-WOOD s.r.o. zajišťuje technický a stavební dozor pozemních staveb se specializací na dřevostavby a s tím související inženýrské činnosti a komplexní poradenství. Služby stavebního a technického dozoru: - konzultace stavebního záměru - zajištění projektové dokumentace a výběrového řízení na dodavatele stavby - jednání na ...

Služby: - projektování dopravních staveb - statika staveb - vykonávání dozoru na stavbě

Atelier: - projekce pozemních staveb, zelená úsporám, inženýrská činnost.

Společnost ALSTON spol. s r.o. je statická projekční kancelář. Činnost společnosti: - statika konstrukcí pozemních staveb - provádění stavebních průzkumů - diagnostika staveb - pasportizace budov - autorský dozor.

Služby: - komplexní řízení stavebně investičních projektů - technický dozor investora - development - inženýrská činnost...atd.

Služby - projektová a inženýrská činnost - technický dozor - návrhy interiérů.

Autorizovaný prodejce Hörmann-garážová dveřní a vratová technika (Michal Šenk 731474826): -garážová (sekční, výklopná, rolovací vrata) -průmyslová vrata -pohony pro vjezdové brány CAME -komponenty pro posuvné a křídlové brány Rolling Center Engineering: -dodávky staveb na klíč David Šenk 736767101 -pozemní, bytové a občanské ...

Inženýrská činnost: - vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení - technický dozor investora - stavební dozor - zajištění výběrového řízení.

Firma SAFETY PRO s.r.o. se sídlem v Olomouci poskytuje kompletní servis v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně odborného školení. Naší specializací je mimo jiné i inženýrská činnost, se kterou souvisí zajištění technického dozoru staveb, vypracování projektové dokumentace a profesionální poradenství. ...

Komplexní služby při projekční, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, její řízení, dodávka na klíč: -inženýrská činnost -projektová dokumentace -odborné finanční poradenství -žádosti o dotace -ČOV, kanalizace.

Ing. Stanislav Jareš, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby. Činnost, služby: - projektování domů - projekční činnost, stavební projekce - projekty pro stavební haly, průmyslové stavby - stavební posudky - statické posudky - stavební a technický dozor - zajištění stavebního povolení. Jazyková vybavenost - ruský jazyk.

Společnost Ing. Jiří Choc provádí kompletní služby v oblasti zpracování stavebních rozpočtů. Nabízíme také technický dozor stavebníka. Sídlíme na Praze 4, městská část Modřany. Naše činnost: - rozpočty stavebních prací - tvorba stavebních rozpočtů - rozpočty, kalkulace staveb - rozpočtování - rozpočtářské práce - technický ...

Služby - architektonické studie - stavební projekce - inženýrská činnost - autorský dozor. Kancelář: - adresa: Plzeňská 163, 150 00 Praha 5 - Košíře.