Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Služby: - stavební dozor - koordinátor BOZP.

Autorizovaný inženýr Ing. Jan Trafina se zaměřuje na projektové práce ve stavebnictví, včetně vedení realizace stavby. Zajistíme také autorský a technický dozor. Sídlíme v obci Dlouhý Most, okres Liberec. Naše činnost: - stavební projekce, projektování - projekční činnost - stavebně technické průzkumy - dispoziční, architektonické ...

Služby: - architektonické studie, návrhy - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - autorský dozor - inženýring

Výstavba, rekonstrukce: - komerční prostory - kanceláře - domy, byty Služby: - stavební dozor, inženýring

Služby: - architek - inženýrská a projekční činnost ve stavebnictví - stavební dozor

Služby: - stavební a technické dozory či kalkulace - kontroly staveb bytů, domů i stavů stavebních částí dle přiložených dokumentací - vyřízení povolení

Stavební a projekční činnost - výstavba občanských staveb, bytová výstavba - průmyslové stavby - inženýrské sítě - rekonstrukce budov - projektové práce - stavební a autorský dozor.

Služby - stavební projekce, projekty staveb - stavební dozor.

Stavební firma Stavitelství Pecka s.r.o. realizuje komplexní rekonstrukce domů i bytů nejen v Praze a okolí, ale i v rámci celého Středočeského kraje. Provádíme výstavbu nových rodinných domů, opravujeme bytové domy, fasády i nebytové prostory. Stavební práce, výstavba: - novostavby, výstavba rodinných domů, vil na klíč - realizace půdních ...

Projekční a inženýrská kancelář - projektové dokumentace - technický dozor staveb.

Inženýrská kancelář, služby: - technický dozor ivestora - technický dozor stavebníka - znalecké posudky a tržní odhady nemovitostí

Projekční činnost - stavební projekce - stavební dozor.

Činnost: - projektová příprava - inženýring - rozpočtování staveb - dozorování realizace stavby.

Architektonická kancelář - projektová příprava - inženýrská činnost - autorské a stavební dozory.

Technický a stavební dozor Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Služby - projektování staveb - architektonické studie - stavební dozor. Realizace staveb - rekonstrukce staveb - zateplování objektů.

Koordinace - BOZP na staveništi Inženýrská činnost - dozorování staveb - stavební poradenství.

Stavební práce, firma: -novostavby domů, kancelářských a užitných budov, stavby domu na klíč -zateplení obytných budov, panelových domů -výměna starých oken -klempířské práce (okapy, parapety...) -izolace plochých střech a proti spodní vodě -izolace bazénů a jímek Rekonstrukce a opravy: -domů, panelových domů -budov poškozených ...

Služby: - příprava podkladů pro realizaci staveb - stavební dozor

Služby - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - technický dozor investora

Stavebnictví: -stavební poradenství -příprava revitalizace bytových domů -dozor na stavbě -finanční poradenství -zajištění úvěru a dotací.

Služby: - supervize staveb - management staveb - technický dozor investora - příprava a řízení stavební projektů - poradenská a konzultační činnost