Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Služby: - inženýrská činnost - stavební dozor - technický dozor investora (TDI).

Poradenská společnost, zajištění: - studie proveditelnosti - technický dozor investora - koordinátor BOZP na staveništi - správa a údržba objektů.

Služby: - stavební projekce - autorský dozor - inženýrská činnost.

Služby: - asistence investorům stavebních projektů, zejména obchodních a zábavních center: - technický dozor investora (TDI) - certifikace budov - koordinace nájemců.

Nabízíme: - zpracování projektové dokumentace pozemních a dopravních staveb - stavební a technické dozory staveb - činnost koordinátora BOZP na staveništi.

Projektová činnost ve stavebnictví. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Stavební dozor. Služby: - znalecké posudky - vyhotovení znaleckých posudků - odhady ceny nemovitosti - oceňování nemovitého majetku.

Činnost: - projektové řízení - stavební dozor.

Služby: - stavební poradenství - dozor staveb

Služby: - stavební dozor - koordinátor BOZP - odborné posudky spalinových cest.

Činnost: - inženýrská činnost v investiční výstavbě - příprava investičního záměru - koordinace územního, stavebního řízení - technický dozor investora.

Činnost: - stavební dozor - projekce rodinných domů.

Stavby objektů - domy na klíč Přestavby objektů - přestavby - přístavby - montáže přístaveb zastřešených bazénů a garáží Rekonstrukce objektů Sanace objektů Výměny oken a dveří Sádrokarton - montáž sádrokartonových příček a podhledů - montáž kazetových podhledů - montáž PERI bednění Střechy - opravy střech - montáže ...

Stavební firma: -rozpočtové práce -dozor na stavbách -komplexní dodávky materiálů -kontroly BOZP -úkony na úřadech -zajištění všech potřebných posudků a dokumentů pro celkovou realizaci staveb. Komplexní dodávky staveb na klíč. Veškeré rekonstrukce malých i, středně velkých objektů.

Firma AGOS nabízí své služby již 22 let, zakládá si na kvalitě a spokojenosti klienta. Stavebnětechnický dozor: Stavební a technický dozor investora (objednatele), autorizační osvědčení ČKAIT, výběrové řízení. Inženýring: - investorská a inženýrská činnost - zajištění stavebního povolení - kolaudace stavby - IIČ - TDI - technický ...

Developerská společnost: • studie stavby, architektonický návrh (+ vypracování projektové dokumentace včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení) • zajištění investorů • realizaci stavby až po kolaudaci • autorský a stavební dozor v průběhu stavby až po kolaudaci • poradenství v oblasti financování bydlení • marketingové ...

Inženýrské činnosti včetně technického poradenství - stavební a autorský dozor - zelená úsporám Architektonické činnosti včetně technického poradenství - návrhy a projekty rodinné domy, nastavby, vestavby, provozovny, stavební úpravy -ing.činnost -studie

Zajišťuje: - kompletní projektové a stavební práce v oblasti architektury a stavebnictví. Naší specializací jsou: - rodinné domy - bytové domy. Zpracováváme: - architektonické studie - dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace. Současně klientům nabízíme: - komplexní služby v oblasti přípravy ...

Služby: - stavební projekce - inženýrská činnost - stavební dozor - zahradní architektura

Služby: - technický dozor investora - koordinátor BOZP - inženýrská a projekční činnost

Služby: -havarijní servis topení, vody, plynu, spotřebičů -non-stop -revize, servis a montáže plynových spotřebičů -topení-voda-plyn -montáž plynoinstalací -spouštění kotlů -správa budov -stavební dozor -potápěčské práce (práce pod vodou)

Služby: - technický dozor investora - koordinátor BOZP na staveništi

Projektová činnost Inženýrská činnost Vyřízení stavebního povolení Stavební dozor

Služby: - architekt - autorský dozor - stavební projekce

Služby: - inženýrská činnost v investiční výstavbě - majetkoprávní příprava pro investory - koordinace přípravy staveb - technický dozor investora (TDI).

Služby - dotační poradenství - projektování - energetika staveb - výběrová řízení - technický dozor staveb. Pobočka Praha - adresa: Míšovická 458/3, 155 21 Praha 5.