Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Stavební činnost - výstavba, provádění a rekonstrukce budov - zateplování - stavební dozor.

Činnost: - odborná činnost ve výstavbě - autorský, technický dozor staveb.

Stavební činnost - bytová výstavba - rodinné domy na klíč - technický dozor - inženýrská činnost.

Architektonické návrhy a studie Projektování, stavební projekce, návrhy: - pozemní stavby, rodinné, bytové, průmyslové, administrativní. Inženýrské sítě a služby. Poradenská činnost v oblasti stavebnictví. Projektování 3D modelů. Projekční a architektonická kancelář Zajištění technických a stavebních dozorů staveb

Vodoinstalace. Plynoinstalace. Ústřední vytápění. Solární systémy, fotovoltaické systémy. Tepelná čerpadla. Technický dozor stavby. Energetický audit.

Projektová, inženýrská a poradenská činnost - projekty silnic a dálnic - projekty mostů - koordinátor BOZP - technický dozor stavebníka.

Služby: - stavební projekce - inženýrská činnost - technický dozor investora Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - sportovní a kulturní objekty - haly - rekonstrukce - zateplení fasád

Služby - zpracování projektové dokumentace - projektová činnost ve výstavbě - technický dozor na stavbách.

Stavební činnost - realizace staveb - výstavby rodinných domů na klíč - zateplení domů - technický dozor investora, TDI - projektová činnost.

Služby - projektová dokumentace, projekce - přípravy a realizace staveb - stavební povolení - studie - stavební dozor.

Služby - projekční práce, projektové dokumentace pozemních a vodohospodářských staveb - stavební dozor - planografické práce.

Stavební činnosti v civilním sektoru. Stavební činnost v obranném a bezpečnostním průmyslu. Pyrotechnická činnost. Projekční a auditorská činnost. Zabezpečovací systémy. Ostraha osob a majetku. Perimetrická ochrana objektů. Provádění technického dozoru staveb a koordinace BOZP.

Stavební činnost - pozemní a vodohospodářské stavby - projektová činnost - technický dozor staveb.

Technický stavební dozor - koordinátor BOZP na staveništi.

Činnost: - zadávání veřejných zakázek - inženýrská činnost v investiční výstavbě - poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - stavební a technický dozor.

Služby - administrace veřejných zakázek, dotací a koncesních řízení - investiční poradenství a vzdělávání - technický dozor investora.

Služby: - příprava staveb - engineering - vyřizování stavebního povolení - projekční práce - výběr dodavatelů - navrhování alternativních zdrojů vytápění - tepelných čerpadel - realizace a dozorování staveb

Jsme projekční a konzultační firma působící především ve Zlínském kraji. Preferujeme osobní přístup a zohledňujeme specifické požadavky každého klienta. Na jednotlivých zakázkách se podílíme s týmem spolupracovníků. Projekce a dozor staveb Zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro občanské, bytové a průmyslové stavby. Inženýrská ...

Služby: - stavební projekce - urbanistické studie - dopravní studie - technický a autorský dozor staveb

Realizace pozemních staveb, rekonstrukce. Stavební dozor.

Činnost: - stavební dozor - technický dozor investora.

Služby: - stavební dozor pro investora - stavební a technický dozor - inženýrská činnost

Práce, služby: Projektová činnost: projektová dokumentace v oboru pozemních staveb - rodinné domy, administrativní prostory, hotely, restaurace, ubytovací zařízení, školy, školky, tělocvičny, řešení venkovních prostor, místní komunikace, parkoviště, cyklostezky, technická vybavenost pro výstavbu rodinných domků apod: -investiční ...

Stavební činnost - výstavba rodinných domů - dřevostavby - projekce, 3D vizualizace - technický dozor.