Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Služby - projektová dokumentace, projekce - přípravy a realizace staveb - stavební povolení - studie - stavební dozor.

Služby - projekční práce, projektové dokumentace pozemních a vodohospodářských staveb - stavební dozor - planografické práce.

Stavební činnosti v civilním sektoru. Stavební činnost v obranném a bezpečnostním průmyslu. Pyrotechnická činnost. Projekční a auditorská činnost. Zabezpečovací systémy. Ostraha osob a majetku. Perimetrická ochrana objektů. Provádění technického dozoru staveb a koordinace BOZP.

Stavební činnost - pozemní a vodohospodářské stavby - projektová činnost - technický dozor staveb.

Technický stavební dozor - koordinátor BOZP na staveništi.

Činnost: - zadávání veřejných zakázek - inženýrská činnost v investiční výstavbě - poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - stavební a technický dozor.

Služby - administrace veřejných zakázek, dotací a koncesních řízení - investiční poradenství a vzdělávání - technický dozor investora.

Služby: - příprava staveb - engineering - vyřizování stavebního povolení - projekční práce - výběr dodavatelů - navrhování alternativních zdrojů vytápění - tepelných čerpadel - realizace a dozorování staveb

Jsme projekční a konzultační firma působící především ve Zlínském kraji. Preferujeme osobní přístup a zohledňujeme specifické požadavky každého klienta. Na jednotlivých zakázkách se podílíme s týmem spolupracovníků. Projekce a dozor staveb Zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro občanské, bytové a průmyslové stavby. Inženýrská ...

Služby: - stavební projekce - urbanistické studie - dopravní studie - technický a autorský dozor staveb

Realizace pozemních staveb, rekonstrukce. Stavební dozor.

Činnost: - stavební dozor - technický dozor investora.

Služby: - stavební dozor pro investora - stavební a technický dozor - inženýrská činnost

Práce, služby: Projektová činnost: projektová dokumentace v oboru pozemních staveb - rodinné domy, administrativní prostory, hotely, restaurace, ubytovací zařízení, školy, školky, tělocvičny, řešení venkovních prostor, místní komunikace, parkoviště, cyklostezky, technická vybavenost pro výstavbu rodinných domků apod: -investiční ...

Stavební činnost - výstavba rodinných domů - dřevostavby - projekce, 3D vizualizace - technický dozor.

Stavební firma, stavby: -prodej bytů, byty, bydlení -pasivní domy -protipovodňové domy -dřevostavby -termovize -stavební dozor -projekty -úsporné bydlení -odborné semináře. Stavby nízkoenergetických bytů - projekty dřevostaveb - stav. činnost, dozor - zelená úsporám - energetické poradenství.

Služby - technický dozor staveb - konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví.

Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt se zaměřuje na kompletní projekční a inženýrskou činnost ve výstavbě. Provádíme kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně vyřízení ohlášení stavby či stavebního povolení, inženýrskou činnost ve výstavbě, pasporty staveb, autorizované dozorování staveb a další služby. Poskytujeme ...

Služby - projektová činnost ve výstavbě - projektové dokumentace - inženýrská a poradenská činnost - autorské dozory staveb.

Služby - autorizovaný technický dozor stavebníka (TDS) - koordinátor BOZP (i současně s TDS) - inspekce nemovitostí - odpovědný zástupce - stavbyvedoucí.

Dodavatelský inženýring. - realizace staveb - projektování staveb - stavební dozory - průmyslové stavby.

Projektová činnost - pozemní stavby. Inženýrská činnost - vyřízení ÚR, ÚS, SP, ohlášení stavby. Vedení realizace staveb. Technický dozor investora.

Inženýrská činnost: - předprojektová příprava - projektové práce - zajišťování správních rozhodnutí - řízení staveb a technický dozor investora - realizace staveb - technické poradenství. Realitní činnost: - zprostředkování prodeje nemovitostí - bezplatný právní servis. Zajištění financování.