Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Stavební firma, stavby: -prodej bytů, byty, bydlení -pasivní domy -protipovodňové domy -dřevostavby -termovize -stavební dozor -projekty -úsporné bydlení -odborné semináře. Stavby nízkoenergetických bytů - projekty dřevostaveb - stav. činnost, dozor - zelená úsporám - energetické poradenství.

Služby - technický dozor staveb - konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví.

Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt se zaměřuje na kompletní projekční a inženýrskou činnost ve výstavbě. Provádíme kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně vyřízení ohlášení stavby či stavebního povolení, inženýrskou činnost ve výstavbě, pasporty staveb, autorizované dozorování staveb a další služby. Poskytujeme ...

Služby - projektová činnost ve výstavbě - projektové dokumentace - inženýrská a poradenská činnost - autorské dozory staveb.

Služby - autorizovaný technický dozor stavebníka (TDS) - koordinátor BOZP (i současně s TDS) - inspekce nemovitostí - odpovědný zástupce - stavbyvedoucí.

Dodavatelský inženýring. - realizace staveb - projektování staveb - stavební dozory - průmyslové stavby.

Projektová činnost - pozemní stavby. Inženýrská činnost - vyřízení ÚR, ÚS, SP, ohlášení stavby. Vedení realizace staveb. Technický dozor investora.

Inženýrská činnost: - předprojektová příprava - projektové práce - zajišťování správních rozhodnutí - řízení staveb a technický dozor investora - realizace staveb - technické poradenství. Realitní činnost: - zprostředkování prodeje nemovitostí - bezplatný právní servis. Zajištění financování.

Projekční činnost. Financování staveb. Technický dozor a BOZP. Dotační služby. Energetické audity.

Služby - zadávací řízení - profil zadavatele - dotační management - koordinátor BOZP - výkon technického dozoru - znalost mezinárodních obchodních podmínek FIDIC.

Služby: - projektový management - technický dozor investora - koordinace BOZP na staveništi - správa a údržba objektů

Statické výpočty kotvení - kotevní plány střech, návrh kotvení lehkých obvodových plášťů. Optimalizace kotvení. Odborná posouzení a poredenství v oblasti kotvení. Stavební dozor při realizaci kotveného střešního pláště.

Projekční a inženýrská kancelář. Služby: - projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Provádění staveb - výběrové řízení na dodavatele stavby, dohled a kontrola při stavebních pracích

Stavební práce, projekční činnost, architektonické návrhy, stavební dozor, koordinátor BOZP Školící činnost, výuka jazyků

1) Soudní znalec a odhadce: - oceňování nemovitostí pro dědictví a daňové účely - odhadce nemovitostí pro hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření 2) Stavební dozory

Koordinátor staveb: -koordinace BOZP na staveništi. -technický dozor investora.

Technicko inženýrská kancelář: - koordinátor BOZP na stavbě - technický dozor stavebníka - inženýrská činnost autorizovaného inženýra ve stavebnictví - soudní znalec. - oceňování majetku. Posudky, zkoušky, znalecké analýzy. Revize ZZ, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Stavební společnost: - nový bytová, nebytový výstavba - fasády - technický dozor - inženýrská činnost.

Služby: - projektování v oboru architektury a pozemních staveb - projektování v oboru územního plánování a urbanismu - příprava a organizace architektonických soutěží - inženýrská činnost - technický dozor investora - autorizovaný inspektor Konzultace, technická pomoc a poradenství

Služby: - inženýrská činnost - uspořádání a organizování výběrových řízení - technický dozor stavebníka - stavební dozor - koordinátor BOZP na staveništi

Stavební činnost - realizace staveb: rekonstrukce rodinných domů, bytů a bytových domů, zateplování rodinných a bytových domů, novostavby rodinných domů - dozorování staveb, stavební dozor - inženýrská činnost.

Služby: - stavební a technický dozor Výstavba: - rodinné domy

Činnost: - stavební projekce - inženýrská činnost ve stavebnictví - rozpočtové práce, rozpočty staveb - stavební dozor.

Naše stavební firma Tymex nabízí tyto stavební práce: Výstavbu rodinných domů, bytových domů a provozoven na klíč, nebo dohodnutých částí Rekonstrukce veškerých objektů pozemního stavitelství Půdní vestavby, přístavby, garáže Krovy, střešní pláště Instalace elektro, vodovod, kanalizace, topení Spodní stavby, dokončovací práce Obklady, dlažby, ...