Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Valbek, spol. s r.o.
Projekční kancelář Valbek, spol. s r.o. se zabývá projekcí infrastruktury se zaměřením na dopravní, vodohospodářské stavby a urbanismus. Poskytujeme komplexní služby, hledáme nejlepší dostupná řešení, patříme mezi uznávané evropské projektanty. Pobočky naší společnosti najdete v Liberci, Ústí nad Labem a v Plzni. Projekce, projektování, ...
Valbek, spol. s r.o.
Ing. Jiří Benhák
Společnost Ing. Jiří Benhák se zaměřuje na plánování a projektování pozemních staveb, včetně inženýrské činnosti i technického dozoru. Sídlo naší společnosti najdete ve městě Lučany nad Nisou v Libereckém kaji. Provádíme tyto služby: - projekty, plánování pozemních staveb - zhotovení projektové dokumentace pro získání stavebního povolení ...
Stavební činnost - pozemní stavby - dopravní stavby - inženýrské sítě - zemní práce - demolice - stavební dozor.

Autorizovaný inženýr Ing. Jan Trafina se zaměřuje na projektové práce ve stavebnictví, včetně vedení realizace stavby. Zajistíme také autorský a technický dozor. Sídlíme v obci Dlouhý Most, okres Liberec. Naše činnost: - stavební projekce, projektování - projekční činnost - stavebně technické průzkumy - dispoziční, architektonické ...

Služby: - architektonické studie, návrhy - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - autorský dozor - inženýring

Služby: - stavební dozor - technický dozor staveb - rozpočty staveb - výkazy výměr.

Společnost N-WOOD s.r.o. zajišťuje technický a stavební dozor pozemních staveb se specializací na dřevostavby a s tím související inženýrské činnosti a komplexní poradenství. Služby stavebního a technického dozoru: - konzultace stavebního záměru - zajištění projektové dokumentace a výběrového řízení na dodavatele stavby - jednání na ...

Služby - architektonické studie - stavební projekce - inženýrská činnost - autorský dozor. Kancelář: - adresa: Plzeňská 163, 150 00 Praha 5 - Košíře.

Stavby objektů - domy na klíč Přestavby objektů - přestavby - přístavby - montáže přístaveb zastřešených bazénů a garáží Rekonstrukce objektů Sanace objektů Výměny oken a dveří Sádrokarton - montáž sádrokartonových příček a podhledů - montáž kazetových podhledů - montáž PERI bednění Střechy - opravy střech - montáže ...

Stavební firma: -rozpočtové práce -dozor na stavbách -komplexní dodávky materiálů -kontroly BOZP -úkony na úřadech -zajištění všech potřebných posudků a dokumentů pro celkovou realizaci staveb. Komplexní dodávky staveb na klíč. Veškeré rekonstrukce malých i, středně velkých objektů.

Stavební činnost - bytová výstavba - rodinné domy na klíč - technický dozor - inženýrská činnost.

Stavební činnost - realizace staveb - výstavby rodinných domů na klíč - zateplení domů - technický dozor investora, TDI - projektová činnost.

Stavební firma: - stavby rodinných domů na klíč - rekonstrukce objektů - zateplení domů - fasády - rekonstrukce střech - půdní vestavby - sádrokartonářské práce - projektová dokumentace - zajištění stavebního povolení, kolaudace - stavební dozor.

Služby: - projekty, revize, stavební dozor, servis, konzultace v oboru automatizace, měření a regulace (MaR), elektro

Služby: - stavební projekce - stavební dozor - inženýrská činnost

Činnost: - projekty staveb - projektová příprava staveb - inženýrská příprava staveb - dozorování staveb - průkazy energetické náročnosti budov.

Služby: - správa a údržba nemovitostí - stavební dozor - projektové práce Stavební práce: - výstavba rodinných domů - rekonstrukce bytů, domů

Služby: - technický dozor investora a koordinátor BOZP - dotace a poradenství - architektura a design - facility management

Nabízím činnost stavebního dozoru. Nabízím služby stavebního dozoru jak výstavby rodinných domů, tak i rekonstrukcí starších objektů: 1. kontrola rozsahu a kvality provedených stavebních prací 2. kontrola případných víceprací a jejich finanční ocenění 3. kontrola stavebního deníku zhotovitele Ve stavebnictví mám více jak třicetiletou praxi a ...

Inženýrská činnost, technický dozor staveb

Projekce, stavební dozor, inženýrská činnost, konzultace: -vodovody, kanalizace. -čistírny odpadních vod.

Architektonická kancelář: - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská činnost - autorský a technický dozor při provádění stavby - poradenská činnost

Investorsko-inženýrská činnost: - pozemní stavby - dopravní stavby - inženýrské stavby - koordinátor BOZP ve stavebnictví Provádí a zajišťuje: -koordinátor BOZP - příprava staveb - stavební dozor - technický dozor investora - vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení - rozpočty staveb - projektová dokumentace - ...

Projektová a inženýrská kancelář. Projekce: - geotechnické konstrukce - mostní konstukce - vodohospodářské stavby - environmentální stavby. Dozorování staveb. Inženýrská činnost.

Stavební firma: -zpracování architekt. návrhů chystaných staveb -provádění kompletní projektové dokumentace ke st. povolení -realizace námi vypracovaných projektů v praxi -realizace staveb -rekonstrukce a opravy objektů -odstraňování staveb -zemní práce -výstavba inženýrských sítí -drenáže a odvodnění pozemků -opěrné stěny; výstavba a ...