Stavební dozor je nutný nejenom z pohledu legislativy, ale také kvůli bezpečnosti a správnosti provedení všech stavebních úkonů. Dozor zajistí průběžnou kontrolu všech důležitých stavebních prací, a to z hlediska projektové dokumentace i platných norem.

Projekční činnost: - předprojekční příprava - činnosti při výstavbě - výkon autorského dozoru - projekční práce - rozpočty a kalkulace - konzultace a poradenství.

Jsme menší stavební firma působící převážně v Olomouckém kraji. Zakládáme si na tom, že klíčové činnosti pokrýváme vlastními lidmi a na specializované práce si najímáme prověřené řemeslníky, jejichž kvalitu jsme měli možnost dříve ověřit. Kromě jednatele Ing. Pavla Koláčka, který je autorizovaným stavitelem v oboru mosty a inženýrské ...

Služby: - architek - inženýrská a projekční činnost ve stavebnictví - stavební dozor

Služby: - stavební a technické dozory či kalkulace - kontroly staveb bytů, domů i stavů stavebních částí dle přiložených dokumentací - vyřízení povolení

Služby - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - technický dozor investora

Firma SAFETY PRO s.r.o. se sídlem v Olomouci poskytuje kompletní servis v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně odborného školení. Naší specializací je mimo jiné i inženýrská činnost, se kterou souvisí zajištění technického dozoru staveb, vypracování projektové dokumentace a profesionální poradenství. ...

Služby - zpracování projektové dokumentace - projektová činnost ve výstavbě - technický dozor na stavbách.

Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt se zaměřuje na kompletní projekční a inženýrskou činnost ve výstavbě. Provádíme kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně vyřízení ohlášení stavby či stavebního povolení, inženýrskou činnost ve výstavbě, pasporty staveb, autorizované dozorování staveb a další služby. Poskytujeme ...

Služby - autorizovaný technický dozor stavebníka (TDS) - koordinátor BOZP (i současně s TDS) - inspekce nemovitostí - odpovědný zástupce - stavbyvedoucí.

Dodavatelský inženýring. - realizace staveb - projektování staveb - stavební dozory - průmyslové stavby.

Projektová činnost - pozemní stavby. Inženýrská činnost - vyřízení ÚR, ÚS, SP, ohlášení stavby. Vedení realizace staveb. Technický dozor investora.

Inženýrská činnost: - předprojektová příprava - projektové práce - zajišťování správních rozhodnutí - řízení staveb a technický dozor investora - realizace staveb - technické poradenství. Realitní činnost: - zprostředkování prodeje nemovitostí - bezplatný právní servis. Zajištění financování.

-projektová činnost ve výstavbě -technický dozor -inženýrské služby

Nabízíme komplexní projekční a inženýrskou činnost v oboru pozemních a průmyslových staveb. Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (od studie až po prováděcí dokumentaci). Technický dozor stavebníka . Autorský dozor. Inženýrská činnost. Rozpočty. Pomoc při realizaci staveb včetně zajištění kolaudace.

Výstavba a rekonstrukce stavebních objektů, veškeré stavební práce, výstavba dřevostaveb a rodinné domy na klíč. Projekční práce. Stavební dozor.

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - stavební dozor - inženýrská činnost - projektová dokumentace - realitní inspektor, prohlídka a zhodnocení stavu nemovitosti.

Služby: - stavební projekce - inženýrská činnost - stavební dozor.

Služby - projekční činnost - stavební a autorský dozor - inženýrská činnost.

Provádění staveb včetně oceňování a změn. Poradenská činnost ve stavebnictví a architektuře. Oceňování staveb. Stavební dozor.

Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Dozorování pozemních staveb

Oceňování nemovitostí, rozpočty stavebních prací, kontrola stavebních prací, znalecké posudky zdraví.

Stavební firma: - rodinné domy - haly betonové, ocelové - průmyslové stavby - stavební dozory - inženýrská činnost

TDS- technický dotor stavebníka, BOZP - koordinátor BOZP na staveništi, Projektování Realizace drobných stavebních celků - RD, Výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele stavebních prací.