Ohřevná zařízení pro standardní, domácí i průmyslové aplikace zahrnují temperační články, armatury, infrapanely, topné panely, tepelná čerpadla, vyhřívací podlážky ale i potrubí pro topné kapaliny všech typů, vedení tepla, vodní lázně, bojlery anebo kotle.

ALFA-OMEGA technology s.r.o.
Společnost ALFA-OMEGA technology s.r.o. provádí opravu a servis výměníkových stanic tepla a dále provádí chemické čištění pájených deskových výměníků tepla a mechanické čištění šroubovaných deskových výměníků. Provádíme výstavbu horkovodů a teplovodů včetně dodávek výměníkových stanic.
ALFA-OMEGA technology s.r.o.
Kovoobrábanie Výroba ventilov a armatúr Sprostredkovateľská činnosť Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Murárstvo Zváračské práce Montáž sadrokartónu Výroba malty a betónu Podnikateľské poradenstvo Zámočnícke a potrubárske práce Výroba stavebných prvkov z betónu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Nákup a predaj priemyselného a stavebného maateriálu Nákup a predaj strojov a strojových zariadení a ich prenájom Výroba a predaj ekologického bezpojivého pevného paliva z produktov prírodného pôvodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti montáže a servisnej činnosti strojov a strojových zariadení

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba motorových vozidiel, motorov,dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Informatívne testovanie. meranie, analýzy a kontroly Podnikateľské poradenstvov rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenstva Vypracovanie technickej dokumentácie v oblasti strojárenstva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti ...

Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Diagnostika kanalizačných potrubí; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom; Prípravné práce k realizácii stavby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Výroba zdvíhacích a manipulačných ...

Stolárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Ubytovacie služby Výroba nástrojov Výroba výrobkov z plastov Výroba a servis elektrických vykurovacích zariadení Vydávanie časopisov a iných periodických a neperiod.publik. Výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov Výroba,montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej ...

Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu a marketing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v predmete podnikania Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov Výskum,vývoj a výroba v oblasti tepelných zariadení Veĺkoob. a obchodná ...

Manažment Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Sprostredkovanie obchodu. Montáž vodomerov a meračov tepla. Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok. Uskutočňovanie pozemných ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Montáž a servis vzduchotechnických zariadení bez elektrického pripojenia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb. Prenájom čerpacej techniky, strojov a technických zariadení Montáž, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov. Výroba a predaj priemyselných armatúr v rozsahu remeselnej živnosti. Servis, montáž, údržba a opravy priemyselných a komerčných čerpadiel. Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou ...

Keramická výroba. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Prípravné práce k realizácii stavby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a ...

Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre ...

Kovovýroba Zámočníctvo Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom hnuteľného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Opravy a servis elektrospotrebičov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez ...

Vývoj a výroba stavebných prvkov z ocele Obchod so stavebnými prvkami z ocele a iným stavebným príslušenstvom Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba radiátorov a ...