Dlažby, obklady, ploty, dekorace, schody, stavební konstrukce, zdi anebo základy pro objekty či další technické prvky mohou být vyrobeny z betonu. Výrobky z betonu nabízí nulovou potřebu údržby, dlouhou životnost, zajímavý vzhled a také příznivé ceny.

Prenájom hnuteľných vecí Výroba a predaj betónových zmesí a betónu Výroba produktov a stavebných prvkov z betónu Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

Reklamná činnosť Vykonávanie stavieb a ich zmien Organizovanie a zabezpečovanie výstav Výroba odliatkov z umelého kameňa a betónu Vykonávanie remeselných prác s kovom a drevom Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie a riešenie interiérov v oblasti dizajnu Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Výroba stavebných dielcov v rozsahu voľnej živnosti Analýza trhu, marketingová činnosť v oblasti stavebníctva Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...

Brúsenie skla Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Výroba klincov, skrutiek, reťazí a pružín Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba iných produktov z betónu a cementu v rozsahu voľnej ...

Upratovacie služby Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Reklamné a marketingové službyi Výroba stavebných prvkov z betónu Leasingová činnosť v rozsahu voľných živností Prípravne práce pre stavbu - demolačné a búracie práce Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Upratovacie a čistiace práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so ...

Forfaiting Odlievanie do foriem Vedenie účtovníctva Činnosť účtovného poradcu Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - ...

Colný deklarant Krajčírske práce Reklamné činnosti Fotografické služby Leasingová činnosť Inžinierska činnosť Požičiavanie video záznamov Výroba transportného betónu Automatizované spracovanie dát Prenájom tovaru osobnej potreby Výkon činnosti stavbyvedúceho Požičiavanie motorových vozidiel Výroba a predaj zatepľovacích ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Grafické a reprografické služby Automatizované spracovanie údajov Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti Prenájom počítačov a výpočtovej techniky Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Lektorská činnosť v rozsahu ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a ...

Pneuservis Úprava zelene Výroba betónu Piliarska výroba Upratovacie práce Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba stavebných prvkov z betónu Zemné práce vykonávané mechanizmami Maliarske, natieračské a sklenárske práce Kladenie dlážkových krytín a ...

Betonárske a železiarske práce Výroba inštalačného materiálu Leasing v rozsahu voľnej živnosti Montáž sádrokartónových prvkov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve Čistiace a upratovacie práce na stavbe Podnikateľské poradenstvo v rozsahu živnosti Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba ...

Murárske práce Penetračné nátery Štukatérske práce Čistiace a upratovacie práce Obkladanie stien suchým spôsobom Výroba výrobkov zo sádry a betónu Maliarstvo, tapetovanie, natieračstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia Výroba stavebných ...

Lešenárske práce Montáž sadrokartónu Výroba krbov na biopalivo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Zasielateľstvo Pohostinská činnosť Výroba cementového tovaru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba hotových jedál a polotovarov Poradenská činnosť v oblasti dopravy Sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva Poskytovanie ubytovania - turistická ubytovňa Návrh a optimalizácia informačných ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba stavebných prvkov z betónu Kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti Zemné a búracie práce bez použitia trhavín Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva Nákup a predaj ...

Sklenárska výroba Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba stavebných prvkov z betónu Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti Zámočníctvo a výroba zámočníckych prvkov Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské ...

Výroba farieb, lakov a náterov Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblati energetiky Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Výroba stavebných hmôt a stavebných dielcov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Činnosť reklamnej agentúry Prenájom strojov a prístrojov Požičovňa stavebnej mechanizácie Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom osobných a nákladných motorových automobilov Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Vedenie účtovníctva Pieskovanie a metalizácia Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Maliarske a natieračské práce Montáž oceľových konštrukcií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba piliarska ...

Výroba stavebných dielov Prenájom strojných zariadení Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Inžinierska činnosť v stavebníctve Zemné práce vykonávané mechanizmami Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Výroba cementového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Výroba transportného betónu Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Výroba ľahkých prefabrikátov Reklamná a propagačná činnosť Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských ...