Dlažby, obklady, ploty, dekorace, schody, stavební konstrukce, zdi anebo základy pro objekty či další technické prvky mohou být vyrobeny z betonu. Výrobky z betonu nabízí nulovou potřebu údržby, dlouhou životnost, zajímavý vzhled a také příznivé ceny.

Hrebeňová väzba Vedenie účtovníctva Internetová čitáreň Sprostredkovanie obchodu Výroba výrobkov z betónu Kopírovacia a faxová služba Predaj nosičov zvuku a obrazu Prenájom prívesných vozíkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prenájom mechanizovaných nástrojov Požičiavanie nosičov zvuku a obrazu Maloobchod v rozsahu voľných ...

Stavba budov Bytová výstavba Stavba ostatných budov Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba prvkov pre montované stavby z dreva Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Výroba kovových konštrukcií a ich ...

Verejné obstarávanie Vedenie účtovníctva; Prenájom hnuteľných vecí; Činnosť účtovných poradcov; Poskytovanie služieb mechanizmami. Prenájom strojných zariadení - leasing; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Reklamné činnosti a prieskum trhu Prenájom iných dopravných zariadení Výroba iných produktov z betónu a cementu Maloobchodná činnosť /okrem vyhradených druhov/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Klampiarstvo Zámočníctvo Sprostredkovanie dopravy Zariaďovanie interiérov Výroba betonárskych výrobkov Výroba kovových konštrukcií Veľkoobchod s priemyselným tovarom Výroba nábytku a výrobkov z dreva Projektovanie stavieb - pozemné stavby Veľkoobchod s kovmi a hutným materiálom Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Inžinierska ...

Sklenárstvo Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Reštauračná činnosť Predaj motorových vozidiel Demolácie a podzemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Organizovanie kurzov a školení Vykonávanie dopravných stavieb Revízia elektrických zariadení Prevádzka športových zariadení Recyklácia stavebného materiálu Výsadba ...

Masérske služby Pohostinská činnosť Vydavateľské činnosti Prevádzkovanie parkoviska Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Pranie a chemické čistenie odevov Výroba a predaj drevených výrobkov Zámočnícke práce, výroba a predaj Prevádzkovanie športových zariadení Výroba a predaj stavebných materiálov a ...

Stavba budov Realitná agentúra Reklamná činnosť Inžinierska činnosť Pozemné a inžinierské stavby Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva Stavba komunikácií, letísk a športových areálov Ostatné pozemné a inženierské stavby vrátane ekologických Vodné stavby /riečné,pobrežné,výstavba vodov.a kanaliz. ...

Murárske práce Izolatérske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Zatepľovanie budov Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Maliarske, natieračské práce Stavba keramických kachlí a krbov Výroba stavebných prvkov z betónu Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba betónu, výroba výrobkov z betónu, ...

Reklamná činnosť Výroba výrobkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

Sprostredkovanie obchodu Stavebno-montážna činnosť Výroba stavebných materialov Výroba klampiarskych výrobkov Výroba a opravy strojov ,zámočnícke práce a kovovýroba výroba a opravy strojov ,zámočnícke práce a kovovýroba Sprostredkovanie obchodu -drevárske výrobky,výrobky z kovu Výroba nábytku,drevárskych,stolárskych a tesárskych ...

Výroba hračiek Reklamná činnosť Chov akvarijných rybičiek Výroba dekoratívnych predmetov Chov exotických zvierat a vtáctva Výsadba, úprava a údržba zelene Výroba výrobkov z papiera a lepenky Výroba výrobkov z betónu, cemetu a sádry Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Spracovanie dát a súvisiace činnosti Výroba prvkov z betónu, sadry a cementu Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sadovnícke a terénne úpravy a služby ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba a predaj stavebných dielov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Spracovanie prírodného kameňa Výroba cementového umelého kameňa Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Výroba iných produktov z betónu a cementu Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Pomocné stavebné práce v rozsahu voľných ...

Betonárske práce Omietkárske práce Reklamná činnosť Zváračské práce Zámočnícke práce Vykonávanie výškových prác Maliarske a natieračské práce Organizovanie kultúrných podujatí Výroba záhradných krbov z betónu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Oprava hudobných nástrojov a ladenie ...

Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prenájom motorových vozidiel Maloobchod s použitým tovarom Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva Sprostredkovateľská ...

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Podlahárstvo Pokrývačstvo Štukatérstvo Armovacie práce Sklenárske práce Lešenárske práce Reklamná činnosť Obkladačské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Maliarstvo a natieračstvo Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a mechanizmov Prieskum trhu a ...

Pílenie dreva rámovou pílou Vykonávanie dopravných stavieb Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti ...

Výroba malty Zámočníctvo Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Pozemné a inžinierské stavby Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom stavebných strojov a zariadení Vykonávanie bytových a občianskych ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Búračské práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Prenájom motorových vozidiel Výroba stavebných prvkov z betónu Poradenstvo v oblasti stavebnej výroby Výroba a doprava transportného betónu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s drevom a ...

Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii /v rozsahu voľných živností/ Pohostinská činnosť Výroba kari rohoží do betónu Ohýbanie a armovanie betonárskej ocele Výroba a predaj zámočníckych výrobkov Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Veľkoobchod s drevom a stavebnými ...

Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Maliarske a natieračské práce Vykonávania priemyselných stavieb Výroba stavebných prvkov z betónu Nákup a predaj stavebných materiálov Vykonávania bytových a občianskych stavieb Vykonávanie prác so stavebnými mechanizmami Vedenie účtovnej evidencie a ...