Dlažby, obklady, ploty, dekorace, schody, stavební konstrukce, zdi anebo základy pro objekty či další technické prvky mohou být vyrobeny z betonu. Výrobky z betonu nabízí nulovou potřebu údržby, dlouhou životnost, zajímavý vzhled a také příznivé ceny.

Stavba budov Bytová výstavba Stavba ostatných budov Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba prvkov pre montované stavby z dreva Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Výroba kovových konštrukcií a ich ...

Stavba budov Realitná agentúra Reklamná činnosť Inžinierska činnosť Pozemné a inžinierské stavby Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva Stavba komunikácií, letísk a športových areálov Ostatné pozemné a inženierské stavby vrátane ekologických Vodné stavby /riečné,pobrežné,výstavba vodov.a kanaliz. ...

Reklamná činnosť Výroba výrobkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

Sprostredkovanie obchodu Stavebno-montážna činnosť Výroba stavebných materialov Výroba klampiarskych výrobkov Výroba a opravy strojov ,zámočnícke práce a kovovýroba výroba a opravy strojov ,zámočnícke práce a kovovýroba Sprostredkovanie obchodu -drevárske výrobky,výrobky z kovu Výroba nábytku,drevárskych,stolárskych a tesárskych ...

Výroba hračiek Reklamná činnosť Chov akvarijných rybičiek Výroba dekoratívnych predmetov Chov exotických zvierat a vtáctva Výsadba, úprava a údržba zelene Výroba výrobkov z papiera a lepenky Výroba výrobkov z betónu, cemetu a sádry Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Spracovanie dát a súvisiace činnosti Výroba prvkov z betónu, sadry a cementu Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sadovnícke a terénne úpravy a služby ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba a predaj stavebných dielov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prenájom motorových vozidiel Maloobchod s použitým tovarom Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva Sprostredkovateľská ...

Výroba malty Zámočníctvo Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Pozemné a inžinierské stavby Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom stavebných strojov a zariadení Vykonávanie bytových a občianskych ...

Stolárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Masérske služby Kadernícke služby Kozmetické služby Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Výroba prefabrikátov Administratívne práce Vizážistické služby Prevádzkovanie solária Výroba prvkov z betónu Manikúra a nechtový dizajn Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Búračské práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Prenájom motorových vozidiel Výroba stavebných prvkov z betónu Poradenstvo v oblasti stavebnej výroby Výroba a doprava transportného betónu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s drevom a ...

Oprava čerpadiel Vedenie účtovníctva Prevíjanie elektromotorov Upratovacie a čistiace práce Kancelárske a sekretárske služby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Opravy a ...

Reklamná činnosť Skladovanie a manipulácia s tovarom Výroba stavebných prvkov z betónu Spracovanie a povrchová úprava kovov Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo Výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Verejné obstarávanie Predaj pohonných hmôt Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Opravy cestných ...

Montáž sadrokartónu Výroba cementových dielcov Maliarske a natieračské práce Výroba sádrových dielcov a výrobkov zo sádry Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných ...

Zámočnícke práce Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa tovaru za účelom ...

Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Výkopové a zemné práce Služby stavebnými mechanizmami Výroba stavebných prvkov z betónu Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Skladovanie Zváračské práce Spracovanie zemiakov Výroba hier a hračiek Sprostredkovanie dopravy Výroba tovaru z plastov Prenájom nehnuteľností Obchod s použitým tovarom Výroba športového tovaru Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Výroba čalúnených výrobkov Požičiavanie, distribúcia ...

Montáž oplotenia Čalunnícke práce Montáž sadrokartónu Sprostredkovanie dopravy Kopírovanie písomností Zámočníctvo, Zváranie Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Práce so stavebnými mechanizmami Reklamná a propagačná činnosť Výroba tovaru z papiera a lepenky Výroba a montáž tovaru z ...

Stavba budov Výroba malty Reklamná činnosť Výroba transportného betónu Pozemné a inžinierské stavby Zateplovanie stavebných objektov Inžiniersko-investičná činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Predaj jedov a žieravín v maloobchode Výroba ovocných a zeleninových nápojov Prenájom stavebných strojov a mechanizmov Veľkoobchod s drevom ...

Výroba transportného betónu Práce so stavebnými mechanizmami Výroba a predaj výrobkov z betónu Prenájom stavebných strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Výroba betónových výrobkov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

Inžinierska činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Búracie práce Výroba obalov z plastov Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Výroba výrobkov z betónu a cementu Prípravné práce k realizácii stavby Rezanie a pílenie doskových materiálov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba tesniacich a ...