Dlažby, obklady, ploty, dekorace, schody, stavební konstrukce, zdi anebo základy pro objekty či další technické prvky mohou být vyrobeny z betonu. Výrobky z betonu nabízí nulovou potřebu údržby, dlouhou životnost, zajímavý vzhled a také příznivé ceny.

Kaderníctvo Obrábanie kovov Prieskumné práce Upratovacie práce Inzertná činnosť Omietkárske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Zásielkový predaj Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Výkopové, búracie práce Prípravne práce pre stavbu Skladovanie a ...

Výroba a oprava akvárií Chov akvarijných rybičiek Podnikateľské poradenstvo Predaj v stánkoch na trhoch Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Prevádzkovanie nevýherných automatov Spracovanie prírodného medu a včelieho vosku Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Poriadanie ...

Ambulantný predaj Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Predaj v stánkoch na trhoch Predaj dvojstopových motorových vozidel Obchodná činnosť okrem koncesií a drahých kovov Pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) Maľovanie, natieranie, izolácia striech mäkkou krytinou Predaj ...

Predaj na trhoch Výroba bionafty Výroba biopalív Kúpa a predaj automobilov Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod s ovocím a zeleninou Veľkoobchod a maloobchod s drevom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Prípravné práce k realizácii stavby Obchodno - sprostredkovateľská činnosť Maloobch.se ...

Výroba betónu Zámočnícke práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Prenájom stavebných strojov a zariadení Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Demolačné a zemné práce (bez použitia ...

Asfaltérske práce Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Podnikatelské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba stavebných prvkov z betónu a železobetónu Výroba armatúr z betónovej ocele,výroba betónových zmesí Nákup a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Klampiarske práce Upratovacie práce Omietkárske práce Zváračské práce Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Výroba textilných hračiek Výroba kovových konštrukcií Oprava odevov a odevných doplnkov Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba textilných bytových doplnkov Pílenie, ...

Zváračstvo Lešenárstvo Výkopové práce Ubytovacie služby Montáž sadrokartónu Výroba stavebných armatúr Reklamná a propagačná činnosť Brúsenie betónu a betónových prvkov Prenájom automobilov, strojov a zariadení Prenájom nehnuteľností v rámci voľnej živnosti Výroba jedál, nápojov v rozsahu voľnej živnosti Lakovanie karosérie (bez opravy ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestná doprava Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z ...

Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných ...

Murárske práce Zváračské práce Natieračské práce Inštalatérske práce Maloobchod s potravinami Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Veľkoobchod s potravinami Výroba betónových tvárnic Maloobchod s ovocím a zeleninou Veľkoobchod s ovocím a zeleninou Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Vykonávanie priemyselných ...

Predaj na trhoch Predaj stavebnín Zásielkový predaj maloobchod s odevami maloobchod s textilom Pomocné stavebné práce Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Výroba stavebných tvárnic, plotových dielov, dlažby Spracovanie ...

Laminovanie Zemné práce Reklamná činnosť Spracovanie údajov Fotografické práce Správa registratúry Faktoring a forfaiting Management a marketing Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne práce Organizovanie školení Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom parkovacej plochy Ubytovacie služby ...

Stolárstvo Sklenárstvo Zámočníctvo Výroba nábytku Drevárska výroba Výroba kovových výrobkov Čistenie fasád a pomníkov Revízia elektrických zariadení Ubytovanie v robotníckej ubytovni Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Nepravidelná cestná osobná doprava Klasická montáž ústredného kúrenia Obchodná činnosť mimo koncesovaných ...

Stolárstvo zámočníctvo Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva sprostredkovanie obchodu Prevádzkovanie parkovísk Práce stavebnými strojmi pokrývačstvo,klampiarstvo čistenie fasád a pomníkov Činnosť účtovných poradcov vykonávanie dopravných stavieb Preškolenie a skúšky zváračov vykonávanie priemyselných stavieb Odborné ...

Bufety Výroba malty Sprostredkovanie obchodu Výroba transportného betónu Nákup a predaj nehnuteľností Prekládka nákladov-skladovanie Spracovanie prírodného kameňa Čistenie budov, fasád a pomníkov Výroba produktov z betónu a cementu Rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností Stavebníctvo /bez projektových prác/ Prenájom stavebných strojov a ...

Upratovacie práce Prenájom automobilov Obchod so starožitnosťami Predaj v stánkoch na trhoch Vedenie motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba stavebných prvkov zo sádry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Maloobchod s použitým tovarom v ...

Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba iného kovového tovaru Pilčícke práce, píliarska činnosť Maliarske, natieračské a lešenárske práce Povozníctvo, práce na traktore a lesných mechanizmoch Prípravné práce pre ...

Výroba malty Baliace činnosti Reklamné činnosti Predaj jedov v maloobchode Prenájom hnuteľných vecí Výroba transportného betónu Ubytovacie služby inde nezaradené Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba stavebných prvkov zo sádry Ostatné stavebno-inštalačné práce Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba kovových prefabrikátov pre ...

Zváračské práce Výroba výrobkov z betónu Prenájom motorových vozidiel Stavebná činnosť - Staviteľ Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných dopravných prostriedkov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Poradenská činnosť v uvedených oblastiach Služby stavebno-mechanizačnými prostriedkami Zámočnícko-montážne práce a ...

Stavba budov Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Pozemné a inžinierske stavby Výroba výrobkov z betónu a cementu Bytová výstavba, stavba rodinných domov Vykonávanie investorsko - inžinierskej činnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností

Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba betónu a výrobkov z betónu Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Poradenstvo,výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Nákup a predaj tovaru ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba stavebných hmot a dielcov Nákup,predaj a prenájom nehnuteľností Stavby bytové, občianské, priemyslové Technické testovanie, meranie a analýzy Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Organizovanie vzdelávacej činnosti v predmete podnikania Výskum a vývoj v ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba betónových zmesí Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Údržba miestnych komunikácií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Opravy motorových vozidiel a karosérií Podnájom hnuteľných vecí a nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí a ...