Kolejová vozidla zahrnují motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, tramvaje, elektrické dopravní jednotky, vlaky, motorové vozy a další vozidla. Odborníci se postarají o jejich výrobu, případné opravy, modernizace a prodej, včetně příslušenství.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom hnuteľných vecí - leasing Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Inštalácie,montáž,opravy a servis elektrických zariadení. Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve Dokončovacie ...