Kolejová vozidla zahrnují motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, tramvaje, elektrické dopravní jednotky, vlaky, motorové vozy a další vozidla. Odborníci se postarají o jejich výrobu, případné opravy, modernizace a prodej, včetně příslušenství.

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť; Projektovanie elektrických zariadení; Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení ...

Kovoobrábanie Zváračské práce Zámočnícke práce Marketingové služby Armovanie hydraulických hadíc Prieskum trhu a verejnej mienky Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Skladovacie služby okrem prevádzkovania verejného skladu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení Inštalácia riadiacich,informačných,technologických systémov Výskum a vývoj-účel.program.vybavenie,technologické systémy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Výroba strojov pre všeobecné účely /vážiacich zariadení a ...