Neváhejte využít výrobu, prodej a servis plavidel, jako jsou klasické nafukovací čluny, kajaky, ale i větší plavidla typu motorový člun, plachetnice, remorkéry a další. Náhradní díly pro lodě nejrůznějších typů můžete koupit z první ruky přímo od výrobce.

Prenájom motorových člnov Prenájom vlastných nehnuteľností Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * obchodná činnosť s priem., spotrebným a potravin. tovarom

Upratovacie práce. Administratívne práce. Výstavnícka činnosť. Prieskum trhu a verejnej mienky. Činnosť účtovných poradcov. Reklamná a propagačná činnosť. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností. Organizovanie školení ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) Prenájom stavebných a demolačných strojov, zariadení, priemyselného tovaru, pozemných dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov a zariadení Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - ...

Maloobchodná činnosť so spotrebnou elektronikou, fotoaparátmi, a príslušenstvom. Šírenie reklamy. Stavba motorových lodí. Výroba farebnej fotografie. Činnosť účtovných poradcov. Výroba a predaj stavebného materiálu. Prenájom bytových a nebytových priestorov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Služby pri vyvolávaní, kopírovaní a ...

Krajčírske práce. Natieračské práce. Prevádzka malých plavidiel. Požičiavanie športových potrieb. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Stavba motorových športových lodí. Stavba nemotorových športových lodí.

Upratovacie práce Potápačské práce Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská a ...

Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Nákup a predaj motorových vozidiel, obytných vozidiel, obytných prívesov a plavidiel Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie Prenájom digitálnych nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a nevýherných hier Kúpa ...

Prenájom lodí Zasielateľstvo Reklamná činnosť Preklad nákladov, skladovanie Prenájom strojov a zariadení Požičiavanie športových potrieb Predaj a servis stavebných strojov Vykonávanie prác s cestnými a stavebnými strojmi Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Administratívne služby Reklamné a ...

Manipulácia s nákladom Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie colno-deklaračných služieb Prenájom vodných dopravných prostriedkov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Skladovanie mimo prevádzkovania verejných skladov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu ...