Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Luboš Pultar
Kontrolou, servisem a prodejem hasicích přístrojů, hydrantů a protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace se zabývá společnost Hasič - servis Luboš Pultar. Poskytujeme služby v oblasti zpracování PO a BOZP. Firma byla založena již v roce 1991 a za tuto dobu jsme nasbírali nespočet zkušeností a spokojených klientů.
Luboš Pultar
Služby v oblasti požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. BOZP-bezpečnost a ochrana zdraví při práci: -zpracování dokumentace BOZP -zpracování seznamu osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a desinfekční prostředky -evidence pracovních úrazů -zpracování hygienických a pracovních rizik -zpracování provozních řádů ...

Výroba, velkoobchod, maloobchod, prodej, E-shop: - výrobky pro prevenci a likvidaci havárií, ekologické havarijní prostředky - sorbenty - sorpční drť - havarijní soupravy - čisticí utěrky a stojany - obaly na nebezpečné látky - koše, popelnice, kontejnery - ADR - výbava vozidel - hasicí přístroje, výbava HZS - norné stěny ...

Společnost Seaspol - servis, s.r.o. se zabývá dodávkou a montáží požárně bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek a klapek a také elektronických zabezpečovacích systémů. Dále se zaměřujeme na poradenství v oblasti požární ochrany. Sídlíme v obci Nevřeň, okres Plzeň - sever. Prodej, montáž, servis, revize a ...

Poradenství v oblasti požární ochrany

Prodej, revize, opravy a servis hasících přístrojů a požárních vodovodů a uzávěr zajišťuje firma Antipyr servis s.r.o. z Břeclavi. Postará se také o montáž bezpečnostních tabulek a tlakování suchovodu.

ELEXTO CAPITAL s.r.o. se zaměřuje na elektromontážní práce a provádí revize hromosvodů, tlakových nádob, plynových a protipožárních zařízení.

Revize, kontroly: - elektrických zařízení - plynových zařízení - tlakových zařízení - komínů a spalinových cest - zdvihacích zařízení - regálů a polic - požární zabezpečení.

Komplexní služby: - požární ochrana - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP - prevence závažných havárií. Prodej: - prostředky požární ochrany - požárně bezpečnostních zařízení.

E-shop s profesionálním vybavením pro hasiče a záchranáře. Prodej hasičského vybavení - protipožární zabezpečení, proudnice, hadice, dýchací přístroje a další. Dodávka záchranářského vybavení - transportní deky, dezinfekce, oxymetry, defibrilátory a další. Oblečení a obuv pro hasiče a záchranáře.

Služby v oblasti požární ochrany - školení, zpracování dokumentace, preventivní prohlídky, pomoc při kontrolách státního požárního dozoru.

Zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb. Prodej: -přenosné hasicí přístroje práškové, vodní, sněhové -požární hydranty -hydranty typu D s tvarově stálou hadicí -požárního vybavení -bezpečnostní značky -autonomní hlásiče požáru. Dokumentace: -organizační směrnice -zdolávání požáru -požární evakuační plány -požární ...

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - odborný poradce v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Požární ochrana: -OZO*, bezpečnost práce, OHSAS, zpracování dokumentace PO** a BOZP, audit PO** a BOZP, prodej a revize hasicích přístrojů, bezp.tabulky, školení.

Prodej: -hasící systémy, požární ochrana -stabilní hasicí zařízení plynové -požární bezpečnost. Kancelář: -Štěrboholská 1434/102A 102 00 Praha - Hostivař -Areál GTL, budova B, 3. nadzemní podlaží.

Firma Safety Kyjov - Ing. Roman Frelich se sídlem v Kyjově nabízí komplexní služby poradenství a servisu v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Současně zajišťuji také kompletní školení BOZP a PO zaměstnanců, vedoucích pracovníků, preventistů PO i preventivních požárních hlídek. V rámci nabízených služeb nabízím zpracování a následnou ...

Naše společnost provádí: - kontrolu a servis hasicích přístrojů - kontrolu a servis požárních vodovodů, dveří a uzávěrů, klapek a ucpávek, revizních dvířek - plnění CO2 - montáž - požární nástřiky Knauf - požární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí, požárních dveří, požárních zárubní, požárních ucpávek - výrobu kanalizačních ...

Služby: - poradenství v oblasti BOZP, požární ochrany (PO) a životního prostředí.

Komlexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce: - školení - zpracování dokumentace - pravidelné kontroly pracovišť a objektů - dodání a kontroly hasících přístrojů. Požární bezpečnost staveb.

Tomáš Jelínek provádí kontrolu, údržbu a prodej hasicích přístrojů, požárních vodovodů a hydrantů.

TMS Servis fire & safety s.r.o. se specializuje na outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygieny práce a na obsluhu vysokozdvižných zařízení.

Firma PRHAS s.r.o. je prodejcem a značkovým servisem Sdružení výrobců hasicích přístrojů schválených pro používání v ČR. Hasicí přístroje - prodej a servis: - plnění hasicích přístrojů CO2 - značkový pravidelný servis hasicích přístrojů, požárních hydrantů a požárních hadic. - dodání, dodávka, revize a opravy požárních vodovodů ...

Prodej a servis hasících přístrojů a požárních hydrantových systémů. Školení zaměstnanců v oblasti PO a BOPZ. Kontrola funkčnosti nouzového osvětlení a požárně-bezpečnostních zařízení, požárních ucpávek. Vedení a aktualizace dokumentace požární ochrany podle platné legislativy.

Společnost Green spot, s.r.o. se zaměřuje na poradenství v oblasti BOZP a ekologie, na revize tlakových nádob a zdvihacích zařízení, na kovovýrobu, montáže ochranných zábran a mnoho dalšího.

Dušan Pala se zaměřuje na projektování staveb, dozor týkající se požární ochrany a dodává hasící přístroje.

Ing. Milan Axman se specializuje na služby týkající se BOZP, požární ochrany, hygieny a svařování.