Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Luboš Pultar
Kontrolou, servisem a prodejem hasicích přístrojů, hydrantů a protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace se zabývá společnost Hasič - servis Luboš Pultar. Poskytujeme služby v oblasti zpracování PO a BOZP. Firma byla založena již v roce 1991 a za tuto dobu jsme nasbírali nespočet zkušeností a spokojených klientů.
Luboš Pultar
-Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební ...

Společnost Petr Zborník se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, zabezpečováním revizí a kontrol, prodejem požárního materiálu a bezpečnostních tabulek. Dále se zabýváme montáži hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení. Služby poskytujeme ve firmách, společnostech, úřadech a organizacích. ...

prodej, revize, opravy a montáž těchto zařízení: -hasící přístroje -hydranty -požární dveře -požární klapky -klapky k odvodu tepla a kouře -požární ventily -požární stěnové uzávěry -protipožární obklady sloupů -protipožární podhledy -těsnění spár a dilatačních spár -požárně bezpečné prosklené stěny -požární bezpečnost ...

Firma VALENTA HASICÍ TECHNIKA se zaměřuje na prodej a servis hasicích přístrojů a hydrantových systémů. Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany a dodáváme všechny typy přenosných a pojízdných hasicích přístrojů. Provádíme také revize a kontroly veškeré hasicí techniky. Najdete nás na adrese Tučapy 31, Boršice u Buchlovic. Prodej, ...

Hasičská technika a zařízení: - prodej hasičských vozů českých značek - prodej náhradních dílů - prodej hasičského vybavení - opravy hasičských vozů a hasičského zařízení

Automatizovaný systém řízení a monitoringu sítě čerpacích stanic. Monti controler: -zařízení na bázi jednočipového průmyslového počítače fungující jako mozek čerpací stanice. Monti zásoby: -poskytuje přehled o aktuálních zásobách paliv v síti čerpací stanice. Monty servis: -sleduje nepřetržitě veškeré technologie na všech čerpacích ...

Služby: - soukromá bezpečnostní služba - služby soukromých detektivů - odborná poradenská služba v oblasti požární ochrany.

Činnost: - služby v oblasti systémů řízení, životního prostředí, BOZP a požární ochrany - kurzy, semináře.

Služby, montáž, revize: - požární ucpávka, uzávěry - protipožární nátěry, obklady, hasicí přístroje.

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D. se v rámci své činnosti specializuje na vzdělávání, osvětu, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace. Rovněž je v rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Pan Ing. Tilhon, Ph.D. je také vítězem národní soutěže ...

Služby, dokumentace, školící a vzdělávací činnost, revize, kontroly: - bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.

Činnost: - komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce - servis hasicích přístrojů

Kontrola, prodej ručních a pojízdných hasicích přístrojů, opravy a servis, kontroly požárních hydrantů, požární techniky.

-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -Výroba neelektrických zařízení pro domácnost -Výroba strojů a ...

Činnost: - poskytování služeb technika v oblasti BOZP - koordinátor BOZP na staveništi - technik požární ochrany

Školení požární ochrany a bezpečnosti práce

Služby: - poradenství a školení v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

Poradenství a školení v požární ochraně

SDZP družstvo bylo založeno roku 2003 a v první řadě se věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Mezi činnost na které se naše družstvo zaměřuje patří elektroinstalace, slaboproudé montáže, Outsourcing, bezpečnostní služby, kurzy a školení, služby telemarketingu a ...

Společnost BOZPOTZ s.r.o.nabízí poradenské služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany BOZP a PO. Služby v oblasti bezpečnosti práce Praha

Kontrola - bezpečnost práceškolení - systémy QMS, EMS, BOZP Požární ochrana - zavádění systému - kontrola Školení - požární ochrana - systémy QMS, EMS, BOZP Péče o životní prostředí Auditorování - systémy QMS, EMS, BOZP Zavádění - systémy řízení kvality

Firma ELINS PLUS s.r.o. se zabývá službami v oboru elektromontáže, elektroinstalační práce, rozváděčů. Provozujeme také přepravu s hydraulickou rukou, kontejnerem. Provádíme také zemní práce bagrem a zámečnické práce v regionu Zlín a Zlínský kraj. Zajistíme dodávku, montáže, opravu, servis, revize elektroinstalací v domech i průmyslových ...

Hlavní činností firmy HASTEKO s.r.o. Uherský Brod je prodej hasicích přístrojů, požárních hydrantů. Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany - revize pro hasicí přístroje, požární hydranty a hydrantové systémy. Také pořádáme školení PO, BOZP a požární bezpečnost staveb pro firmy z regionu Uherské Hradiště, Zlínský kraj. Prodej, ...

Společnost Jeva servis s.r.o. poskytuje komplexní řešení pro firmy z celé ČR v následujících oblastech: - Revize zdvihacích zařízení, vázacích prostředků, pracovních plošin a elektro - Výroba a prodej vázacích prostředků - Služby a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci a v oblasti požární ochrany (PO), zhotovení ...