Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Luboš Pultar
Kontrolou, servisem a prodejem hasicích přístrojů, hydrantů a protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace se zabývá společnost Hasič - servis Luboš Pultar. Poskytujeme služby v oblasti zpracování PO a BOZP. Firma byla založena již v roce 1991 a za tuto dobu jsme nasbírali nespočet zkušeností a spokojených klientů.
Luboš Pultar
Pracovná zdravotná služba PZS BOZP Technik BOZP Technik požiarnej ochrany Revízie hasiacich prístrojov Bezpečnostnotechnické služby Špecialista požiarnej ochrany Opravy a plnenie hasiacich prístrojov

Výroba hydrantových systémov a skriniek. Výroba meracích transformátorov prúdu a ich úradné overenie v spoločnosti PNT, s.r.o.. Kovovýroba - so zameraním na skriňový program, regálový systém a zákazkovú výrobu spracovania plechov. Povrchová úprava kovov práškovou vypaľovacou farbou. Spoločnosť vyrába hydrantové systémy, požiarne skrine, ...

Reklamné činnosti Bezpečnostný technik Vedenie účtovníctva Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Prieskum trhu a verejnej mienky Autorizovaný bezpečnostný technik Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, ...

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Čistiace a upratovacie služby Špecialista požiarnej ochrany Organizovanie kurzov, školení a seminárov Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kontrola, revízie a opravy požiarnych vodovodov - hydrantov Kúpa tovaru na účely jeho ...

Realitná agentura Technik požiarnej ochrany Špecialista požiarnej ochrany Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodnej činnosti Opravy a revízie požiarnych vodovodov Revízia a opravy požiarnych čerpadiel Inštalácia, revízie a opravy požiarnych klapiek Aplikácia protipožiarnych nástrekových a náterových látok Kúpa tov.za ...

Kontrola, oprava a revízia diaľkovodov Prevádzkovanie kotolne-kuričské práce Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru Opravy a montáž objemových prietokových meradiel Montáž a servis technologických celkov a zariadení Obsluha a prevádzka technologických celkov a zariadení Špecialista na ...

Podlahárstvo Lešenárske práce Výroba malty a betónu Sprostredkovanie obchodu Demolačné a zemné práce Poriadanie tanečných zábav Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Montáž sadrokartonových priečok a ...

Sprostredkovateľská činnosť Špecialista požiarnej ochrany Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Technik požiarnej ochrany

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod so zmiešaným tovarom Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Služby pre spoločnosť ako celok výkony bytového hospodárstva Poskytovanie vzdelávania pre dospelých - súkromných vlastníkov bytov Realitná činnosť - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

Agentúrna činnosť Oprava mobilných telefónov a príslušenstva Vykonávanie teoretického školenia a praktického výcviku na používanie a držanie zbraní. Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v plnom rozsahu okrem predaja drahých ...

Pilčícke práce Píliarska výroba Prechodné ubytovanie Veľkoobchod s drevom Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej ...

Výroba stavebných materiálov Špecialista požiarnej ochrany Výroba drobných kovových prvkov Inžinierska činnosť v stavebníctve Maloobchod v rozsahu voľných živností Ubytovanie v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živnbostí Staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Technicko-inžinierska pomoc v oblasti ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výskum a vývoj Inžinierska činnosť Prenájom nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Služby pre spoločnosť-projekcia a služby v stroj.činnosti

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnická služba Automatizované spracovanie dát Organozovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Sekretárske a administratívne práce Poradenstvo v oblasti všeobecnej ochrany práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Činnosť odborného pracovníka bezpečnosti práce Výchova a ...

Omietkárske práce Inžinierska činnosť Montáž sadrokartónu Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Maliarske, natieračské a lešenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Montáž okien,dverí a presklených konštrukcií Demolácie, zemné práce a ...

Kreslička Melioračné stavby Inžinierska činnosť Veľkoobchod s textilom Technik požiarnej ochrany Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s odevami a obuvou Špecialista požiarnej ochrany Činnosti v oblasti nehnuteľností Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s papierenským tovarom Sprostredkovanie obchodu s ...

Fotografické služby Počítačové služby Technik požiarnej ochrany Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská ...

Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenské, konzultačné a školiace činnosti v oblasti civilnej ochrany Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb automatizovaného spracovania dát Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých ...

Vedenie účtovníctva Kontrola hasiacich prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Analýza a vývoj software Predaj motorových vozidiel Montáž káblových rozvodov Kladenie plávajúcich podláh Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Služby súvisiace s databázami Sprostredkovanie obchodu a služieb Oprava domácich elektrospotrebičov Prenájom software so súhlasom ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Poradenstvo v oblasti stavebníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Organizovanie ...

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení skupina zariadení: E2: elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedu objektov: A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu B: objekty s nebezpečenstvom výbuchu Reklamné služby Finančný leasing Upratovacie služby Vedenie účtovníctva Administratívne ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Bezpečnostnotechnické služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Oprava a kontrola požiarnych hydrantov Oprava a kontrola požiarnych vodovodov Prípravné práce k realizácii stavby Opravy, plnenie a revízie hasiacich ...