Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Luboš Pultar
Kontrolou, servisem a prodejem hasicích přístrojů, hydrantů a protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace se zabývá společnost Hasič - servis Luboš Pultar. Poskytujeme služby v oblasti zpracování PO a BOZP. Firma byla založena již v roce 1991 a za tuto dobu jsme nasbírali nespočet zkušeností a spokojených klientů.
Luboš Pultar
Středisko požární ochrany František Fousek
Odborníkem na poli požární ochrany je Středisko požární ochrany František Fousek, které najdete ve Znojmě. Prodáváme hasící přístroje a vybavení a plníme CO2. Zpracujeme požární dokumentaci a provádíme školení PO a BOZP. Stěžejní činností je prodej hasících přístrojů a dalších činností s tím souvisejících. Postaráme se o montáž a dopravu ...
Revize a školení s. r. o.
Firma revize a školení s.r.o. z Brna zajistí revize kotlů, plynovodu a tlakových nádob. Realizujeme také školení bezpečnosti práce a školení řidičů vysokozdvižných vozíků. Na poli revize kotlů a odborné prohlídky kotelen provádíme kontroly středotlakých kotlů IV. třídy dle ČSN 070710. V této oblasti zajistíme provozní a vnitřní revize, zkoušky ...
PB Alfa, s.r.o. Požární ochrana a BOZP Brno
Požární ochrana: O veškerá preventivní bezpečnostní opatření v oblasti požární ochrany a BOPZ se postará díky revizím, kontrolám, prodeji hasicích přístrojů a vedení dokumentace tým odborníků ze společnosti PB Alfa, s.r.o. z Brna. Požární ochrana: - Kontroly a revize v oblasti požární ochrany včetně zpracování a vedení dokumentace ...
BOZP a PO Marek Doležal
Společnost Marka Doležala nabízí komplexní služby a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany. Služby: - vyhodnocení současného stavu BOZP a PO ve Vaší firmě zdarma - pečlivé a odborné zpracování dokumentace BOZP a PO. - poskytování služeb v oblasti BOZP a PO v rámci celé České republiky. - řešení ...
Služby v oblasti požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. BOZP-bezpečnost a ochrana zdraví při práci: -zpracování dokumentace BOZP -zpracování seznamu osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a desinfekční prostředky -evidence pracovních úrazů -zpracování hygienických a pracovních rizik -zpracování provozních řádů ...

Poradenství v oblasti požární ochrany

Prodej, revize, opravy a servis hasících přístrojů a požárních vodovodů a uzávěr zajišťuje firma Antipyr servis s.r.o. z Břeclavi. Postará se také o montáž bezpečnostních tabulek a tlakování suchovodu.

ELEXTO CAPITAL s.r.o. se zaměřuje na elektromontážní práce a provádí revize hromosvodů, tlakových nádob, plynových a protipožárních zařízení.

Firma Safety Kyjov - Ing. Roman Frelich se sídlem v Kyjově nabízí komplexní služby poradenství a servisu v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Současně zajišťuji také kompletní školení BOZP a PO zaměstnanců, vedoucích pracovníků, preventistů PO i preventivních požárních hlídek. V rámci nabízených služeb nabízím zpracování a následnou ...

Služby: - poradenství v oblasti BOZP, požární ochrany (PO) a životního prostředí.

Tomáš Jelínek provádí kontrolu, údržbu a prodej hasicích přístrojů, požárních vodovodů a hydrantů.

TMS Servis fire & safety s.r.o. se specializuje na outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygieny práce a na obsluhu vysokozdvižných zařízení.

Prodej a servis hasících přístrojů a požárních hydrantových systémů. Školení zaměstnanců v oblasti PO a BOPZ. Kontrola funkčnosti nouzového osvětlení a požárně-bezpečnostních zařízení, požárních ucpávek. Vedení a aktualizace dokumentace požární ochrany podle platné legislativy.

Společnost provozuje revizní činnost - revize elektra - revize zdvihacích zařízení - revize hromosvodů. Služby v oblasti BOZP a PO.

Vypracování dokumentací spojených s bezpečností práce, požární ochranou, školení první pomoci, bezpečnosti práce, obsluhy VZV, požární ochrany a jiné. Vyšetřovací a konzultační činnost při pracovních úrazech. Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Kancelář: - Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

Společnost Decius, s.r.o. poskytuje: - služby v oblasti BOZP a PO - outsourcing - kurzy a školení - revize tlakových zařízení - průkazy energetické náročnosti

ALSIM s.r.o. se zaměřuje na vzdělávání a služby v oblasti bezpečnosti zdraví, ochrany při práci a požární ochrany.

Segurico s.r.o. se zaměřuje na BOZP, požární ochranu, revize a kontroly a na stavební práce.

KOO-BOZPO, s.r.o. se zaměřuje na bezpečnost práce a požární ochranu, školení a s tím související činnosti.

Služby - koordinátor BOZP na staveništi - technický dozor investora - izolace střech.

Eberspächer Tageslichttechnik, s.r.o. zabezpečuje dodávky: - světlíky - kouřové klapky - skleněné konstrukce pro ploché střechy

REHAS, spol.s.r.o. má na starosti prodej, kontrolu, opravu a servis hasících přístrojů a hydrantů Provozují služby: -plnění tlakových lahví -práškové nátěry -zpracování dokumentace PO -školení PO, BOZP.

HASIČ SERVIS Ševčík, s.r.o.je společností poskytující: - revize, tlakové zkoušky, opravy a prodej hasicích přístrojů všech schválených typů - revize, tlakové zkoušky, opravy a prodej hydrantových systémů - hydrantové systémy

TRASER CZ s.r.o. provádí projekce, předvýrobu, výrobu, práškové lakování, montáž a uvedení systému do provozu, údržbu, záruční a pozáruční servis protipožárních sprinklerových systémů (prvky protipožární ochrany). Portfolio zahrnuje stabilní hasící zařízení: - mokrý sprinklerový systém - suchý systém - Deluge systém - předstihový ...

Projekty PO, s.r.o.poskytuje služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále: - konzultační služby a dokumentace dle zákona č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií a v oblasti životního prostředí - doplňování hasičů do směn kmenových zaměstnanců HZS podniku - prevence průmyslových havárií Požární ...