Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Luboš Pultar
Kontrolou, servisem a prodejem hasicích přístrojů, hydrantů a protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace se zabývá společnost Hasič - servis Luboš Pultar. Poskytujeme služby v oblasti zpracování PO a BOZP. Firma byla založena již v roce 1991 a za tuto dobu jsme nasbírali nespočet zkušeností a spokojených klientů.
Luboš Pultar
Společnost BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. se sídlem v Chrudimi je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s. a poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO. Nabízíme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, chemické analýzy pitných vod, podzemních vod, odpadních vod, bazénových vod, kalů z čistíren, ...

Služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Služby v oblasti požární ochrany Služby koordinátora BOZP na stavbě Hasící přístroje a hydranty (prodej, kontroly) Kontroly požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární dveře, požární ucpávky, PHP, HV)

Výroba, prodej, eshop, servis: - hasicí přístroje - požární hydranty - revize a servis hasicích přístrojů Poradenská činnost v oblasti PO A BOZP.Koordinátor BOZP na stavbách.

prodej, revize, opravy a montáž těchto zařízení: -hasící přístroje -hydranty -požární dveře -požární klapky -klapky k odvodu tepla a kouře -požární ventily -požární stěnové uzávěry -protipožární obklady sloupů -protipožární podhledy -těsnění spár a dilatačních spár -požárně bezpečné prosklené stěny -požární bezpečnost ...

Činnost: - poskytování služeb technika v oblasti BOZP - koordinátor BOZP na staveništi - technik požární ochrany

Projekce, dodávka, montáž, servis: - stabilní a polostabilní hasicí zařízení sprinklerové vodní - stabilní a polostabilní hasicí zařízení sprinklerové pěnové - stabilní a polostabilní hasicí zařízení pěnové - stabilní a polostabilní hasicí zařízení drenčerové - požární hydranty - přenosné hasicí přístroje

Zajišťujeme komplexní služby v BOZP a PO, včetně koordinace staveb. Provádíme ve spolupráci se svými smluvními revizními techniky a osobami odborně způsobilými dle konkrétních požadavků zákazníka tak, abychom společně plně pokryli veškeré požadavky zákazníka i kontrolních orgánů. Zastupitelnost OZO zajištěna. Levně, rychle, ...

Prodej - prostředky pro záchranné týmy - ochranné prostředky a detekce - elektrická zařízení - vyprošťovací zařízení - hasicí zařízení a další prostředky.

Výrobou a prodejem požární techniky se zabývá společnost Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. se sídlem ve Chvaleticích. Nabízíme Vám produkty z řad: - elektrocentrál - hasičských požárních hadic a proudnic - hydrantových systémů (nerezové i ocelové skříně) - malých požárních strojů - osvětlovacích balonů - požárních nádrží a armatur ...

Služby v oblasti BOZP a PO - školení zaměstnanců - kontrola a revize technických zařízení - kontroly hasicích přístrojů, hydrantů a suchovodů.

Společnost ELZET consulting s.r.o. je poskytovatelem služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v regionu východních Čech. Služby v oblasti bezpečnosti práce: - koordinátor BOZP na stavbách - školení zaměstnanců - školení obsluh vysokozdvižných motorových vozíků - zpracování záznamu o pracovním úraze - účast na kontrolách ...

Služby - školení zaměstnanců v oblasti BOZP - poradenství - prodej, revize i pozáruční servis šachtové a manipulační techniky.

Dodávka, prodej, revize, opravy: - hasicí přístroje - hydrantové systémy - protipožární klapky, ucpávky - vybavení pro hasiče. Služby: - požární ochrana (PO) - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Dodávka, montáž, servis: - vyhrazená požárně bezpečnostních zařízení (PBZ).

Činnost: - služby v oblasti PO a BOZP

Požární ochrana - dokumentace - školení - hasící přístroje a hydranty

Služby: -revize a opravy hasících přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů) -vypracovnání posouzení požárního nebezpečí objektů a činností -školení a vypracování dokumentace v oblastech PO** a BOZP -revize elektrických zařízení a hromosvodů včetně odstranění závad -poradíme jak efektivně a ekonomicky vybavit objekty -komplexní nabídka ...

Služby v oblasti: - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - požární ochrana.

Činnost: - služby v oblasti ochrany průmyslových zařízení před výbuchem a požárem - prevence výbuchu - prevence požáru - 3D modelování a vizualizace.

Služby - kontrola a servis hasicích přístrojů - prodej hasicích přístrojů, kouřových hlásičů a bezpečnostních tabulek - vypracování veškeré dokumentace PO a BOZP.

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Zabezpečujeme návrhy, dodávky a instalace stabilních hasicích zařízení, hydrantů, hasicích přístrojů a prvků pasivní protipožární ochrany. Nedílnou součástí naší činnosti je také zajišťování oprav, revizí a kontrol provozuschopnosti těchto požárně bezpečnostních systémů.

Nabízíme kontroly a revize hasicích přístrojů, hydrantů, plynových zařízení, elektroinstalací, elektrospotřebičů, spalinových cest, tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Provádíme montáže protipožárních ucpávek, komínů a elektroinstalací. Realizujeme též výškové práce a jiné. To vše pod jednotným systémem – šetříme Váš čas i peníze. Působíme po ...

Zpracování a vedení: - dokumentace PO, BOZP - požární zprávy k projektové dokumentaci - posouzení požárního nebezpečí - školení zaměstnanců a PO, BOZP - prodej a servis hasební techniky - prodej výstražných tabulek, aplikace protipožárních materiálů HILTI.

Výroba: - mobilní hasicí techniky - automobilů na technické a ekologické havárie - kontejnery, armatury - požární příslušenství