Zvýšit bezpečí ve vašem objektu vám pomohou bezpečnostní zámky, vrata a dveře, docházkové, kamerové, zabezpečovací, stravovací či jiné systémy anebo pokladní či turniketové aplikace. Mechanické i elektronické zabezpečení nachází uplatnění naprosto všude.

COMINFO, a.s. – identifikační a přístupové systémy
Společnost COMINFO, a.s. nabízí svým zákazníkům ucelené a profesionální řešení identifikačních a přístupových systémů. Specializujeme se na realizace turniketových vstupů, docházkových, přístupových a stravovacích systémů. Dále jsme Vám schopni pomoci v oblasti systémů pro evidenci návštěv a také vstupenkových systémů pro sportoviště.
COMINFO, a.s. – identifikační a přístupové systémy
TES s.r.o. - služby v oblasti jaderné energetiky
Společnost TES s.r.o. vyvíjí a dodává diagnostické systémy, které monitorují stav elektrozařízení jaderných elektráren. Naší činností podporujeme bezpečnost provozu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.Dále provádíme servis monitorovacích a diagnostických systémů, diagnostiku rotačních strojů a deterministické bezpečnostní analýzy.
TES s.r.o. - služby v oblasti jaderné energetiky
Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Projektovanie, montáž, ...

Počítačové služby Administratívne služby Maloobchod v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Výroba propagačných materiálov a reklám Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výkup húb a lesných plodín pre spracovateľov. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov ...

Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej ...

Tesárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Poradenská činnosť v ...

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů Výstavba ostatních staveb j. n.

Laminovanie a viazanie Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Kancelárske služby, vrátane kopírovania a rozmnožovania Výroba a predaj slaboprúdových elektronických zariadení Organizovanie školení a ...

Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby. Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom INTERNET-u. Návrh a servis elektronických systémov do bezpečného napätia. Obchodná, poradenská a návrhová činnosť v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej siete. Sprostredkovateľská a ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Projektovanie, ...

Upratovacie a čistiace práce. Poskytovanie služieb informátora Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Kuriérske služby Čistenie kanalizačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Grafické práce. Upratovacie služby. Vedenie účtovníctva. Výskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Činnosť účtovných a marketingových poradcov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Koordinácia, príprava ...

Montáž a opravy meracej regulačnej techniky. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Projektovanie elektrických požiarnych systémov. Montáž, oprava a údržba počítačových sietí. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. Montáž, oprava a údržba slaboprúdových vedení a zariadení. Výroba,inštalácie a opravy elektrických strojov a ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Pátrací činnosti Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

Technik požiarnej ochrany Servis a predaj hasiacich prístrojov

Sprostredkovanie obchodu Technik požiarnej ochrany Revízie hasiacich prístrojov Autorizovaný bezpečnostný technik Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v ...

Čistiace a upratovacie služby. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom. Prípravné práce k realizácii stavby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej ...

Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba vyhradených technických zariadení elektrických Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Upratovacie práce Vyžínanie trávy Reklamná činnosť Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Výroba elektrických svietidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zemné, výkopové a búracie práce Správa bytového a nebytového fondu Počítačová grafika a kresličské ...

Počítačové služby. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Zváračské práce. Maliarske a natieračské práce Sekretárske služby vrátane tlmočenia. Maloobchod v rozsahu voľných živností. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahi voľných živností. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení Montáž a opravy telekomunikačných zariadení ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom) Prenájom hnuteľných vecí - prenájom strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení Prenájom hnuteľných vecí - prenájom dopravných prostriedkov ...

Skladovanie Čalúnnictvo Sťahovacie služby Donášková služba Služby požičovní Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prevádzkovanie strelnice Výroba drevených obalov Preprava zbraní a streliva Úschova zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a ...

Technik požiarnej ochrany. Bezpečnostnotechnické služby. Špecialista požiarnej ochrany. Autorizovaný bezpečnostný technik Opravy, plnenia a kontroly hasiacich prístrojov. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Kontrola, údržba a opravy požiarnych hydrantov. Obchodná a ...