Zvýšit bezpečí ve vašem objektu vám pomohou bezpečnostní zámky, vrata a dveře, docházkové, kamerové, zabezpečovací, stravovací či jiné systémy anebo pokladní či turniketové aplikace. Mechanické i elektronické zabezpečení nachází uplatnění naprosto všude.

COMINFO, a.s. – identifikační a přístupové systémy
Společnost COMINFO, a.s. nabízí svým zákazníkům ucelené a profesionální řešení identifikačních a přístupových systémů. Specializujeme se na realizace turniketových vstupů, docházkových, přístupových a stravovacích systémů. Dále jsme Vám schopni pomoci v oblasti systémů pro evidenci návštěv a také vstupenkových systémů pro sportoviště.
COMINFO, a.s. – identifikační a přístupové systémy
TES s.r.o. - služby v oblasti jaderné energetiky
Společnost TES s.r.o. vyvíjí a dodává diagnostické systémy, které monitorují stav elektrozařízení jaderných elektráren. Naší činností podporujeme bezpečnost provozu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.Dále provádíme servis monitorovacích a diagnostických systémů, diagnostiku rotačních strojů a deterministické bezpečnostní analýzy.
TES s.r.o. - služby v oblasti jaderné energetiky
Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Projektovanie, montáž, ...

Počítačové služby Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej ...

Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby. Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom INTERNET-u. Návrh a servis elektronických systémov do bezpečného napätia. Obchodná, poradenská a návrhová činnosť v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej siete. Sprostredkovateľská a ...

Upratovacie a čistiace práce. Poskytovanie služieb informátora Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Kuriérske služby Čistenie kanalizačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Grafické práce. Upratovacie služby. Vedenie účtovníctva. Výskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Činnosť účtovných a marketingových poradcov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Koordinácia, príprava ...

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur Pátrací činnosti Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

Montáž a opravy meracej regulačnej techniky. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Projektovanie elektrických požiarnych systémov. Montáž, oprava a údržba počítačových sietí. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. Montáž, oprava a údržba slaboprúdových vedení a zariadení. Výroba,inštalácie a opravy elektrických strojov a ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej ...

Technik požiarnej ochrany. Bezpečnostnotechnické služby. Špecialista požiarnej ochrany. Autorizovaný bezpečnostný technik Opravy, plnenia a kontroly hasiacich prístrojov. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Kontrola, údržba a opravy požiarnych hydrantov. Obchodná a ...

Šírenie reklamy. Poskytovanie software. Prenájom hnuteľných vecí. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení. Servis a inštalácia kancelárskej a výpočtovej techniky. Leasing a prenájom v oblastiach uvedených pod bodmi 1), 2). Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Inzertné služby. Fotografické služby Reprografické práce. Administratívne práce. Prieskum trhu a verejnej mienky. Reklamná a propagačná činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Oprava, montáž a údržba počítačových sietí. Príprava podkladov pre tlač počítačovou technikou. Technické poradenstvo v ...

Výroba kovových výrobkov. Sprostredkovateľská a obchodná činnosť so všetkými druhmi to- varov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Factoring a forfaiting Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t ...

Kuriérske služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie verejných WC Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Administratívne služby Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových ...

Technik požiarnej ochrany Špecialista požiarnej ochrany Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce ...

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky . Výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov . Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Sklenárske práce. Aranžérske práce. Zámočnícke práce. Sprostredkovanie služieb. Prenájom hnuteľných vecí. Výroba,oprava a predaj odevov. Bezpečnostnotechnické služby. Špecialista požiarnej ochrany. Maliarske a natierarčské práce. Tvarovanie a spracovanie plochého skla. Vykonávanie technika požiarnej ochrany. Činnosť stavbyvedúceho - ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Zemné práce. Pohostinská činnosť. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými ...

Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Poskytovanie leasingových služieb. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie školení a seminárov. Príprava podkladov pre tlač PC technikou. Technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Obstarávanie stavebných ...