Průmysl se nemůže obejít bez měřidel a regulační techniky pro přesné a jednoznačné měření. Mezi tuto techniku patří tlakoměry, laboratorní a revizní měřící přístroje, hlukoměry, otáčkoměry, teploměry a snímače teploty i technika pro měření vodivosti.

Měření, modelování a projekty na snižování hluku Praha
Firma Greif-akustika, s.r.o. z Prahy je odborník na snižování hluku. Vytvoření samotného projektu předchází odborné měření a modelování hluku, což provádějí zkušení odborníci s letitou praxí v oboru za pomoci moderního vybavení ve vnitřních i venkovních prostorách. Cílem je monitorování hluku a akustické úpravy vedoucí k jeho snížení.
Měření, modelování a projekty na snižování hluku Praha
Energeticky výhodná klimatizace
Hledáte optimální řešení klimatizace v budově? SAUTER Automation nabízí nejrůznější regulační a řídící systémy. Zajistíme pro váš objekt nejvýhodnější vytápění, větrání i klimatizaci. Provádíme instalace v malých i velkých domech, kde se postaráme o energeticky nejúspornější provoz. Nechte si poradit od odborníků se 100 lety praxe.
Energeticky výhodná klimatizace
BROŽ MaR s.r.o.
Firmám a městům jsou určeny odborné služby řešení problematiky v oblasti energetiky, které nabízí společnost BROŽ MaR s.r.o. ze Sokolova. Individuálně podle konkrétních případů zhodnotí tým zkušených specialistů současný stav a navrhne řešení modernizace, zajistí související stavební činnosti a celý projekt zrealizuje. V oblasti výroby a ...
BROŽ MaR s.r.o.
Dodávka, montáž, servis: -průmyslové měřiče, snímače -měření a regulace tepla -speciální sestavy počítačů pro různé účely -technické zabezpečení kulturních akcí (vlastní technika i doprava).

Geodetické služby, geodetická kancelář, kompletní geodetický servis: - geodetické práce, zeměměřičství - inženýrská geodézie - dokumentace staveb - katastr nemovitostí, zpracování geometrických plánů - vytyčování pozemků - zjišťování průběhu inženýrských sítí u správců sítí - topologické podklady pro informační systémy (GIS) ...

Služby: - školení, revize, kontroly, servis, opravy - elektrická zařízení - měření a regulace - manipulační vozíky - zdvihací zařízení - stavební stroje - tlakové nádoby a kotelny. Školení: - požární ochrana - bezpečnost práce. KANCELÁŘ OSTROV - CENTRÁLA Krušnohorská 792 Ostrov n/O 36301 e-mail: ...

Již více jak 20 let zajišťujeme: - měření radonu na stavebních pozemcích - radonový index - krátkodobá měření radonu v budovách Stanovení radonového indexu stavebních pozemků. Měření radonu v objektech před rekonstrukcí a kolaudací. Minimální dopravní náklady účtujeme z regionálních center: Česká Lípa Hradec ...

Radonový průzkum na pozemcích, měření objemové aktivity radonu v budovách před rekonstrukcí nebo před kolaudací.

Služby: - správa nemovitostí - účetnictví - termografie - stavební dozor

Služby: - mapové podklady, - geodetické práce ve výstavbě, - určení bodů pomocí GPS, - geodetické práce pro katastr nemovitostí. Prodej: - nivelační přístroje a sestavy, - ruční laserové dálkoměry, - nivelační, rotační a potrubní lasery, - ostatní příslušenství.

Prodej, montáž, servis: - meteorologické systémy pro silniční hospodářství - měřící technika - kamerové systémy

Výroba, dodávka, montáž: -pásové váhy -zásobníkové váhy -pytlovací váhy -váhy pro betonárky -plošinové váhy -závěsné váhy -počítací váhy -laboratorní váhy -pásová váha TPV*-350, DPV*-350 -pásové podavače DPP*-10, KPP*-10 -tenzometrické zásobníkové dávkovací váhy řady VN**-41 -pytlovací váhy PV* -vážící a dávkovací ...

Výroba, prodej, oprava, servis: - měřící přístroje Kroeplin

Internetový obchod, e-shop: - nářadí - měřicí technika - bezpečnostní plomby - zahradnické potřeby - svařovací technika

Realizace, údržba: - energetická zařízení Služby: - diagnostika termokamerou Prodej, montáž: - zařízení pro měření a regulaci

Prodej, servis - výpočetní technika - elektronika - měřící a regulační technika.

Projekce, dodávky, montáže, servis: -měřící a regulační technika -služby pro měření, regulaci a energetiku.

Projekce, dodávka: - měřicí a regulační technika (MaR) - průmyslová automatizace

Služby: -měření, regulace a rozúčtování spotřeby tepla a vody -komplexní služby v oblasti správy domovního a bytového fondu.

Elektroinstalace, montáž, servis, revize. Měření a regulace.

Prodej, servis a montáž: -časoměrné a informační systémy -docházkové hodiny a školního zvonění -školní signální hodiny a školní zvonění

Dodáváme přístroje pro wellness, lázně, estetická a kosmetická centra. Jsme výhradní dodavatelé multifunkčních vanových boxů. Dále v naší nabídce naleznete lékařské, estetické a kosmetické přístroje a vysoce účinnou lékařskou kosmetiku. www.rovitespa.eu

Výroba, prodej - elektronické registrační úlové váhy EMMA.

Geodézie: -geodetické práce -inženýrská geodézie -dokumentace staveb -topologické podklady pro informační systémy (GIS) -digitální mapy průmyslových závodů, komunikací a vodních toků. Fotogrammetrie: -pozemní fotogrammetrie -letecká fotogrammetrie -ortofotomapy. Prodej měřící techniky: -theodolity -niveláky -pásma ...