Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Prenájom čerpacej techniky; Výroba a montáž čerpadiel; Výskum a vývoj v oblasti čerpacej techniky; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb; Poradenské a obstarávateľské služby v oblasti čerpacej ...

Preprava zbraní Činnosť autorizovanej osoby Prenájom motorových vozidiel Výkon činnosti stavebného dozoru. Nákup, predaj, požičiavanie zbraní Veľkoobchod okrem koncesovaných živností Prenájom strojov, prístrojov a ručného náradia Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Sťahovacie služby Počítačové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Projektovanie a konštrukcia elektrických zariadení Opravy vyhradených technických zariadení elektrických Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Kovovýroba Pohostinská činnosť Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Nátery oceľových konštrukcií Výroba mechanických dielov pre priemysel Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie poradenstva a služieb v energetickej oblasti Prenájom strojov a ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických ...

Montáž meracej a regulačnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba ...

Výroba transformátorov Výroba jadier do transformátorov Výroba nádrží pre transformátory Výroba izolátorov do transformátorov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba izolačných komponentov do transformátorov Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Výroba vyhradených technických zariadení elektrických Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených ...

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Sprostredkovateľská ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby spočívajúce v počítačovom spracovaní údajov Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Výroba elektrických ...

Sprostredkovateľská činnosť Závodné a účelové stravovanie Výroba a montáž klimatizačných zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba účelových strojov a zariadení a ich opravy Výroba a montáž zariadení elktroniky a mikroelektroniky Výroba a montáž záložných zdrojov ...

Počítačové služby; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení; Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií; Výroba vyhradených technických zariadení ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Opravy vyhradených technických zariadení - elektrických Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

Skladovanie Donášková služba Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu : OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Upratovacie služby Upratovacie služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Mechanické úpravy na zákazku alebo na ...

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vedenie ...

Skladovanie. Počítačové služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne služby. Prenájom hnuteľných vecí. Čistiace a upratovacie služby. Reklamné a marketingové služby. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov. Prípravné práce k realizácii stavby. Sprostredkovateľská ...

Donášková služba Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov ...

Finančný lízing Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre ...