Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov ...

Počítačové služby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení Výroba elektrických ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektrických prístrojov pre domácnosť Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Inštalácia elektrických rozvodov ...

Finančný leasing Kuriérske služby Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Reklamné činnosti Zásielkový predaj Forfaiting, factoring Správa registratúry Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Sprostredkovanie v predmete nákupu a predaja Podnikatelské poradenstvo v predmete podnikania Ubytovacie služby v ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s rozličným tovarom v rozahu voľných živností Veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v hutníckej a strojárskej výrobe Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi /okrem nebezpečných/ Kovovýroba - výroba výrobkov z neželezných kovov /okremvýroby ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí ...

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu : elektrické zariadenia do 1000 V a bleskozvody v obj. triedy A a B 1

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení skupina zariadení: E2, elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov, E4 elektrické stroje, prístroje a rozvádzače trieda objektov: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu Prenájom strojov a zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu ...

Kováčska výroba Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Počítačové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Výroba rozvádzačov nízkeho napätia Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba elektrických zariadení pre domácnosť Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Skladovanie Zámočníctvo Odevná výroba Finančný leasing Kuriérske služby Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Preprava zbraní a streliva Výroba technických plynov Úschova zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Montáž, rekonštrukcie, ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre ...

Kopanie studní Počítačové služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Poradenská činnosť v elektronike Výroba,opravy a inštalácia elektrických strojov a prístrojov

Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Leasingová činnosť Montáž zdravotechniky Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Poskytovanie služieb v rybárstve Reklamné a propagačné činnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v stavebníctve Projektovanie elektrických ...

Spracovanie dát Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kopírovacia služba vrátane viazania hrebeňovou väzbou Výroba ...

Maloobchod a veľkoobchod Dokončovacie stavebné práce exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Sprostredkovateľská činnosť Montáž plastových okien a garážových brán Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s ...

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Sťahovacie služby Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...