Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Inžinierska činnosť v oblasti elektroniky a vypracovania riešení elektronických ...

Montáž, oprava a údržba plynových zariadení Výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Výroba, montáž, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Prevíjanie elektromotorov Opravy elektromotorov do 1000 V Oprava, údržba a inštalácia elektrických čerpadiel Oprava domácich elektrospotrebičov a elektrických zváračiek Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení (v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia s napätím do 1000 V)

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v ...

Zámočníctvo Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Predaj na ...

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov Opravy a údržba elektrických strojov a ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení mechanik - elektrotechnik Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Opravy elektrospotrebičov Prevíjanie elektromotorov Reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Maloobchod s elektrospotrebičmi, automatickými práčkami a akumulačnými pecami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne ...

Výroba strojárskych výrobkov Podnikatelské poradenstvo v oblasti strojárstva Nákup a predaj strojárskych výrobkov a služieb Sprostredkovanie obchodu a služieb a výroby mimo činností vyžadujúcich osobitné povolenie

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických ...

Sprievodcovská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Poradenstvo v oblasti vláknovej optiky Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba elektrických zariadení s napätím do 1 000 V Inštalácie optických a dátových sietí typu LAN, ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kompletizácia a montáž technologických celkov z vopred vyhotovených celkov v rozsahu voľnej živnosti Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií Výroba strojov a prístrojov: na tlačenie jazykových legiend na klávesy klávesníc počítačov a spracovanie počítačových ...

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a ...

Upratovacie služby Výroba elektrických zariadení Výroba rozvádzačov, batérií, káblov, vodičov a televíznych antén Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

Prieskum trhu Činnosť zoznamovacej agentúry Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Administratívne a kancelárske práce Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Grafické práce na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Informatívne ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Oprava, údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...