Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení Výroba ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, ...

Výroba sviečok Počítačové služby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Služby ...

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly Výroba mýdel, detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků Obchod s ...

Obchodná činnosť : priemyselný a spotrebný tovar Prevíjanie, oprava, údržba elektrospotrebičov do 1000 V

Zemné práce Počítačové služby Údržba a výsadba zelene Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne ...

Kuriérske služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej ...

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Výroba káblových zväzkov Výskum a vývoj v oblasti technických vied Výroba transformátorov a magnetických obvodov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba strojov a zariadení pre hospodárske odvetvia Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba zdvíhacích a manipulačných ...

Prípravné práce k realizácii stavby Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Činnosť ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba ...

Počítačové služby Montáž autopríslušenstva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov ...

Reklamné činnosti Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba rozvádzačov nn Poriadanie kurzov, seminárov a školení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení Maloobchod - kúpa tovaru na ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Prenájom nehnuteľností ...

Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prípravné práce k realizácii stavby Vypracovanie dokumentácie a projektu stavebná časť ...

Oprava karosérií Elektroinštalatérstvo Oprava pracovných strojov Údržba a oprava motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností spojený v rozsahu voľných živností Obchodná činnosť v rozsahu voľnýchživností - veľkoobchod, maloobchod Nákladná ...

Zváračské práce Sprostredkovateľská činnosť Oprava a údržba vysokozdvižných vozíkov Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov Výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Kuriérske služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Oprava a kontrola požiarnych hydrantov Oprava a ...

Kováčstvo Zváračstvo Lešenárstvo Obkladanie stien Píliarske práce Pílčicke práce Približovanie dreva Montáž sadrokartónu Maliarstvo, natieračstvo Výroba brzdových obložení Požičiavanie, distribúcia videa Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Výroba elektrosúčiastok a elektropríslušenstva Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov ...

Natieračske práce. Nastreľovacie práce. Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu. Stolárstvo a tesárstvo. Demolácia a zemné práce. Preklad nákladov a skladovanie Prenájom motorových vozidiel. Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Čistenie budov a upratovacie práce Poradenská činnosť v oblasti predmetu ...

Marketing Manažment Upratovacie práce Personálne poradenstvo Prenájom reklamných plôch Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom stavebných strojov a zariadení Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Maloobchod so stavebným a inštalačným materiálom Vypracovanie podnikateľských a grantových ...

Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Opracovanie drevnej hmoty Plynoinštalatérske práce Prípravné práce pre stavbu Maloobchod so stavebným a iným materiálom Vyrezávanie a orezávanie stromov a kríkov Čistenie a údržba cestných komunikácií Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...