Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, ...

Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Skladovanie Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektrických ...

Kováčska výroba Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu ...

Opravy elektrospotrebičov Prevíjanie elektromotorov Reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Maloobchod s elektrospotrebičmi, automatickými práčkami a akumulačnými pecami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Kúrenárske ...

Zámočnícke práce Sprostredkovateľská činnosť Prenájom iných strojov a zariadení Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Výroba elektrických zariadení - rozvádzače nn Výroba elektrického zariadenia pre stroje a vozidlá. Poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení Výroba ...

Kovoobrábanie. Sprostredkovanie obchodu. Oprava strojov s mechanickým pohonom. Výroba strojov s mechanickým pohonom. Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného. Servis a renovácia náhradných dielov pre obrábacie stroje.

Reklamné činnosti Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba rozvádzačov nn Poriadanie kurzov, seminárov a školení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení Maloobchod - kúpa tovaru na ...

Opravy záhradnej techniky Opravy čerpadiel a kompresorov Sprostredkovateľská činnosť Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť Montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez ...

Skladovanie Donášková služba Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu : OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých ...

Skladovanie. Počítačové služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne služby. Prenájom hnuteľných vecí. Čistiace a upratovacie služby. Reklamné a marketingové služby. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov. Prípravné práce k realizácii stavby. Sprostredkovateľská ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamná činnosť Zváračské práce Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva a elektrotechniky Prenájom nebytových priestorov ...

Izolatérstvo Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení elektrických v rozsahu technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda objektov: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce ...

Výroba priemyselných textilných výrobkov (výroba celtovín, stanov, tovarov na táborenie, námorných plachiet, nafukovacích matracov z textilných materiálov, žalúzií, voľných prikrývok na autá, stroje, nábytok, záchranných viest, textilných častí elektrických prikrývok, vriec, obalov na odevy) Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Konzultačná činnosť v elektroenergetike Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: výroba: - elektrické pohony pre žalúzie, markízy, rolety a priemyselné brány montáž, oprava a údržba: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - zariadenia s napätím do 1000 V - bleskozvody Zváračské práce Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ...