Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Výroba elektromotorov, ...

Fotografické služby Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, ...

Reklamná činnosť Natieračské práce Zámočníctvo a zváračské práce Veľkoobchod s kozmetickými výrobkami Výroba kancelárskych potrieb z papiera Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike Veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre ...

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Opravy, odborné ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom telekomunikačných zariadení Prieskum trhu pre iné podnikateľské subjekty Výroba a predaj cievok, transformátorov a vinutých dielov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba a kompletizácia ...

Zriaďovanie poplašných zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Počítačové ...

Finančný leasing Kuriérske služby Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí ...

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu : elektrické zariadenia do 1000 V a bleskozvody v obj. triedy A a B 1

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení skupina zariadení: E2, elektrické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov, E4 elektrické stroje, prístroje a rozvádzače trieda objektov: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu Prenájom strojov a zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu ...

Skladovanie Zámočníctvo Odevná výroba Finančný leasing Kuriérske služby Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Preprava zbraní a streliva Výroba technických plynov Úschova zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než ...

Prevíjanie elektromotorov Opravy elektromotorov do 1000 V Oprava, údržba a inštalácia elektrických čerpadiel Oprava domácich elektrospotrebičov a elektrických zváračiek Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení (v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia s napätím do 1000 V)

Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení mechanik - elektrotechnik Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov - S - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení - O - opravy a údržba zdvíhacích zariadení Požadovaný druh zariadení: ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie na elektrických zariadeniach do 1 000 V a bleskozvodoch v objektoch triedy A Kúpa tovaru na účely jeho ...

Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Obchodná činnosť : priemyselný a spotrebný tovar Prevíjanie, oprava, údržba elektrospotrebičov do 1000 V

Skladovanie Kopanie studní Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Donášková služba Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, ...

Upratovacie služby Upratovacie služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Mechanické úpravy na zákazku alebo na ...