Na výrobu, prodej a případný servis pohonné techniky, jako jsou spalovací motory, elektromotory, elektromechanické pohony, pneumatické a hydraulické systémy se specializují české i zahraniční firmy, které dále nabízí i příbuzné strojní součásti.

Maloobchod a veľkoobchod Dokončovacie stavebné práce exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Zámočníctvo Skušanie motorov Faktoring a forfaiting Výroba hnacích prvkov Prenájom nehnuteľností Výroba kovových súčiastok Výroba spaľovacích motorov Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie leasingových služieb Výroba účelových strojov a zariadení Propagačná, reklamná a inzertná činnosť Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Reklamná činnosť Oprava elektrických spotrebičov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Predaj na trhoch v rozsahu voľných živností Oprava a údržba elektrických motorov do 1000 V Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Ubytovacie ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Stavba strojov s mechanickým pohonom Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Ubytovacie služby v rámci voľných živností Montáž, oprava a údržba plynových zariadení Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných ...

Zámočníctvo Výroba nástrojov Výroba čerpadiel Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Prenájom nehnuteľností Reklamna propagačná činnosť Automatizované spracovanie dát Revízia elektrických zariadení Veľkoobchod so stavebnými strojmi Výroba dielcov pre spaľovacie motory Výroba lodných spaľovacích motorov Výroba spaľovacích ...

Oprava domácich elektrospotrebičov Výroba výrobkov z papiera a lepenky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Oprava el.motorov a zariad.dodavateľ.spôs. do 1000 V Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)