Zobrazovací a snímací technika zahrnuje mnoho různých optických přístrojů. Dalekohledy, světelné a distanční mikroskopy, kamery, objektivy, fotoaparáty, refraktory, pozemní i astronomické teleskopy, kolposkopy nachází uplatnění v nejrůznějších oblastech.

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Reklama Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Geodetické a kartografické činnosti Servis jemnej mechaniky a geodetickej optiky Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov , prístrojov a ich ...

Upratovacie a čistiace práce Automatizované spracovanie údajov Montáž a oprava elektronických taxametrov Vedenie účtovnej evidencie a administratívnych prác Obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Značenie kódu na sklá automobilov a na iné cenné predmety Realizácia a ...

Komisionálny predaj Kopírovacie služby Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Záznam a archivácia dát na CD-ROM Oprava elektronických strojov a prístrojov Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia programového vybavenia do počítačov Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Montáž a opravy ...

Oprava a montáž určených meradiel Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Veľkoobchod a maloobchod so zdravotníckou technikou Opravy elektronických registračných pokladní a výpočtovej techniky Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Nákup a predaj elektronických registračných pokladní a výpočtovej ...

Sprostredkovateľská činnosť Predaj pohonných hmôt, mazív, olejov, prevádzka čerpacej stanici Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Očná optika

Stolárstvo Administratívne služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov ...

Opravy elektronických, mechanických a optických prístrojov

Vydavateľská činnosť Špecialista požiarnej ochrany Počítačové služby Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov Reklamné a marketingové služby Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Administratívne služby Projektovanie, inštalovanie, oprava ...

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výskum a vývoj Sprostredkovanie obchodu Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Merania a regulácie, automatizácie a elektroniky Opravy, montáže a kalibrácia jasových pyrometrov Výroba a montáž zariadení spotrebnej elektroniky Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení Montáž zariadení pre riadenie priemyselných ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž televíznych a rozhlasových antén Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Výroba montáž zariadení spotrebnej elektroniky Výroba,inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov Obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Krajčírstvo Sklenárske práce Zemné a búracie práce Výroba motorových vozidiel Overovanie určených meradiel Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Výroba - kompletizácia sanitných vozidiel Výroba - kompletizácia kontajnerovej techniky Montáž a opravy meracej a regulačnej ...

Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť pri modernizácii zdravotníckych zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane médium: chlór Činnosť vodohospodára Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné ...

Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Grafické spracovanie návrhov reklamných, obalových a iných materiálov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Tesárstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Činnosť ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prevádzkovanie výdajne stravy Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť ...