V průmyslové výrobě najdete nespočet strojů a zařízení. Příkladem lze uvést obráběcí stroje, jako jsou soustruhy, vrtačky nebo frézky, dále potom třídící linky, hydraulické lisy, dopravníky, dávkovací systémy, čerpadla, tiskařská zařízení a další stroje.

ZEZ PRAHA, a.s. - elektrovýroba
Tradiční výrobce elektrotepelných zařízení - průmyslové, elektrické pece, sušárny na vysoušení elektrod pro svařování. Pronájem kanceláří skladových a výrobních prostor v průmyslovém areálu U Elektry 650/2, Praha 9 - Hloubětín.
ZEZ PRAHA, a.s. - elektrovýroba
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., výrobce svařovací techniky
Naše společnost patří mezi světové lídry v oblasti výroby svařovací techniky. Nabízíme kvalitní svářečky MIG/MAG, svařovací přístroje WIG, plasmové svařovací přístroje i svařovací přístroje pro ruční svařování obalenou elektrodou. Samozřejmostí je údržba, servis i technické poradenství a školení k dodaným výrobkům.
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., výrobce svařovací techniky
Sprostredkovateľská činnosť Montáž technologických zariadení na spracovanie obilovín a výrobu kŕmnych zmesí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom strojov pre poľnohospodárstvo Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Opravy priemyselných a strojárskych výrobkov a strojov Nákup a predaj priemyselných a strojárenských výrobkov Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Prevádzkovanie solária Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu s palivami v rozsahu voľnej živnosti Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kopírovacie služby Vydavateľská činnosť Reklamná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Organizovanie školení a kurzov Výroba vizitiek, letákov a rôznych tlačív počítačom Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu; Poradenské služby ohľadne programov na automatizované spracovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Výkon činnosti stavbyvedúceho Výroba a montáž autopríslušenstva a doplnkov Projektovanie,výroba,montáž,revízie elektrických zariadení Konštrukcia,výroba strojov,pomocných zariadení pre interiéry a exteriéry Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe , zváračske práce Maloobchodná,veľkoobchodná ...

Prenájom koní Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Technik požiarnej ochrany Revízie hasiacich prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Špecialista požiarnej ochrany Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Predaj a prenájom motorových vozidiel Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť ...

Tkanie textílií Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Baliace činnosti Upratovacie práce Opravy pracovných strojov Brúsenie a leštenie kovov Prevádzkovanie autoumyvárne Výroba kovoobrábacích strojov Výroba drevoobrábacích strojov Reklamné a propagačné činnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu Usporadúvanie výstav Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prenájom priemyselného tovaru Balenie priemyselných výrobkov Služby v oblasti úpravy zelene Oprava poľnohospodárskych strojov Výroba obalov a obalových materiálov Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Poradenstvo v predmete podnikania Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Marketing,zabezpečovanie výroby Výskum trhu, marketingová činnosť Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností nákup,predaj ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Colný deklarant Krajčírske práce Reklamné činnosti Fotografické služby Leasingová činnosť Inžinierska činnosť Požičiavanie video záznamov Výroba transportného betónu Automatizované spracovanie dát Prenájom tovaru osobnej potreby Výkon činnosti stavbyvedúceho Požičiavanie motorových vozidiel Výroba a predaj zatepľovacích ...

Skladovanie Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Leasingová činnosť Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Poskytovanie software - predaj hotových ...

Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov pre potravinársky priemysel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Prenájom strojov a prístrojov Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve Poskytovanie software - predaj hotových programov na ...

Marketing Prieskum trhu Výroba bielizne Maloobchod na trhoch Maloobchod s odevami Maloobchod s látkami Organizovanie výstav Výroba iných odevov Maloobchod na dodávku Veľkoobchod s látkami Výroba hrubej konfekcie Výroba domácej bielizne Výroba kožených odevov Výroba pracovných odevov Veľkoobchod s odevami a obuvou Sprostredkovanie v ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb Sprostredkovanie obchod.poľnohospod.základných surovín Nákup a predaj ...

Sprostredkovanie výkonu služieb. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov. Výroba,inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj./Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/

Masérske služby Pohostinská činnosť Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Poradenstvo v predmete podnikania Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na ...

Prieskum trhu Leasingové činnosti Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie seminárov, kurzov a školení Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Usporadúvanie kultúrnych a zábavných podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných ...

Prenájom motorových vozidiel; Prenájom strojov a zariadení; Oprava poľnohospodárskych strojov; Nákup a predaj poľnohospodárskych strojov; Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov; Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení; Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Výroba píliarska Sprostredkovanie v oblasti obchodu Leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Nákup a predaj a prenájom strojov a zariadení pre práčovne a čistiarne a príbuzné prevádzky